10.1 Karantän och distansundervisning

| Publicerad 10 jan, 2022

När har mitt barn rätt till distansundervisning?

Här har vi sammanställt frågor och svar som just nu är aktuella i grundskolan. Källa: Utbildningsstyrelsen

“Hem och Skolas frågor och svar om distansundervisning”

Har ett barn rätt till distansundervisning då hen är i karantän pga av corona?
Ja, barnet kan beroende på hur hen mår, delta i skolgången på distans. Skolan är skyldig att erbjuda distansundervisning åt barn som är i karantän. Barnet skall ha tillgång till avgiftsfria digitala verktyg. Barnet har på samma sätt som i närundervisning rätt till stöd för lärande och elevvårdstjänster.

Har barnet rätt till skolmat då hen är  i karantän?
Ja, kommunen skall förse barnet med en måltid per dag eller en kasse med matprodukter.

Kan barnet stanna hemma från skolan och få distansundervisning om hen ingår i någon riskgrupp?
Ja. Man kan fatta ett beslut om distansundervisning om det är motiverat med tanke på barnets hälsa. För det behövs ett beslut om särskilda undervisningsarrangemang.

Får barnet stanna hemma och få distansundervisning om någon annan i familjen ingår i en riskgrupp?
Den här frågan är inte helt entydig men Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att också de barn som stannar hemma pga att någon i familjen tillhör en riskgrupp skall få distansundervisning.

**********

Tveka inte att ta kontakt med ditt eget barns skola om du har frågor!