10.9 Förälder till barn på dagis? Din åsikt behövs!

| Publicerad 10 Sep, 2019

Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder!

Vilken åsikt har du om ditt barns dagis och om småbarnspedagogiken? Har samarbetet med daghemmet varit smidigt? Hur genomförs föräldrarnas delaktighet i småbarnspedagogiken? Svara på Dagisbarometern och berätta vad du tycker. Din åsikt är viktig för oss. Det tar högst 15 minuter att fylla i enkäten och bland dem som deltar utlottas 4 st. 100 € presentkort till lippu.fi om du vill. Svara senast den 6.10.

LÄNK TILL DAGISBAROMETERN