15.4 Slutseminarium Varje förälder

| Publicerad 12 april, 2021

Välkommen med på projektet Varje förälders slutseminarium to 15.4 kl.17.30-19.00!
Under kvällen presenterar vi modeller och material som projektet arbetat fram. Vi kommer också att diskutera med lärare och föräldrar om varför det är så viktigt att hemmen och skolan samarbetar.

Anmälningstiden för att delta i seminariet via Zoom är nu slut, men sändningen körs också ut via Facebook Live samma tid. Haka på Hem och Skolas FB om du vill ta del av innovationer och erfarenheter från Hem och Skolas projekt.

Pilotprojektet Varje förälder som verkat i svenska Österbotten och samarbetat med skolor, daghem och föräldraföreningar avslutas i samband med seminariet. Projektet har pågått under åren 2018 – 2021 med finansiering från STEA.

Mera information ger:
Projektledare Petra Högnäs
petra@hemochskola.fi
Tfn 040-0905715