Föräldrabarometern: samarbete med föräldrar behövs också på andra stadiet

| Publicerad 17 april, 2023

Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto har för första gången utfört en föräldrabarometerundersökning som riktade sig till föräldrar till ungdomar som går på andra stadiet.

I undersökningen samlades föräldrarnas erfarenheter och åsikter om ungdomarnas studier och välbefinnande, samarbetet mellan hemmet och skolan samt föräldraskapet. Sammanlagt 7 168 föräldrar till studerande i gymnasie- och yrkesutbildningen svarade på enkäten.

Du kan läsa rapporten här.