26.11 Tidningen Hem och Skola 4/21 är här

| Publicerad 26 nov, 2021

Barns och ungas klimatoro är temat vårt senaste nummer. Tidningen riktar sig till föräldrar och tar upp frågor som berör och engagerar.

Den tryckta tidningen delas ut i skolor och daghem där det finns en föräldraförening som är medlem i förbundet.

Här kan du läsa enskilda artiklar och här finns tidningen i sin helhet som en pdf.