Resultaten från Föräldrabarometern presenteras 17.4.2023

| Publicerad 24 mars, 2023

Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto har för första gången utfört en föräldrabarometerundersökning som riktade sig till föräldrar till ungdomar som går på andra stadiet. I undersökningen samlades föräldrarnas erfarenheter och åsikter om ungdomarnas studier och välbefinnande, samarbetet mellan hemmet och skolan samt föräldraskapet. Sammanlagt 7168 föräldrar till studerande i gymnasie- och yrkesutbildningen svarade på enkäten.

Största delen av de föräldrar som svarade på enkäten var övertygade om att deras barn skulle klara av att slutföra sina studier. Barometerns resultat visar ändå att föräldrarna inte har tillräckligt med information och verktyg för att stödja sina barn med studierna. Vid lanseringstillfället kommer vi att ge rekommendationer om hur hemmet och skolan kan samarbeta för att stödja ungdomars välbefinnande och lärande.

Resultaten av undersökningen Föräldrabarometern kommer att offentliggöras måndagen den 17 april 2023 kl. 14.00-15.30. Resultaten kommer att presenteras på finska och svenska. Evenemanget hålls som ett öppet webbseminarium i Zoom. Du kan delta i evenemanget via den här länken. Inbjudan får vidarebefordras inom din egen arbetsgemenskap.


Program för evenemanget

Kl. 14.00 Inledande kommentarer
Verksamhetsledare Micaela Romantschuk, Förbundet Hem och Skola och
Verksamhetsledare Saija Ohtonen-Jones, Suomen Vanhempainliitto ry

Kl. 14.10 Presentation av resultaten från Föräldrabarometern
Specialsakkunnig inom utbildning Katarina Perander, Förbundet Hem och Skola och
Sakkunnig inom andrastadieutbildning Minna Palmu, Suomen Vanhempainliitto ry

Kl. 14.40 Kommentarer
Jenni Helenius, Utvecklingschef för skolhälsoenkäten, THL
Studerande, yrkesskola
Elev, gymnasium
Utbildningschef

Kl. 15 Slutdiskussion
Verksamhetsledare Micaela Romantschuk, Förbundet Hem och Skola och
Verksamhetsledare Saija Ohtonen-Jones, Suomen vanhempainliitto

Du är varmt välkommen att lyssna till resultaten av undersökningen och diskutera dem!