Skolskjutningen i Vanda chockerar  

| Publicerad 2 april, 2024

– Det är viktigt att de som har upplevt tragedin får allt tänkbart stöd för att komma igenom det fasansfulla, säger verksamhetsledare Micaela Romantschuk på Förbundet Hem och Skola. 

När en kris som denna drabbar ett samhälle är det extra viktigt att de vuxna skapar trygghet runt barnen och de unga: 

  • Lyssna till barnet och den unga. 
  • Berätta att alla känslor är tillåtna, och att det är normalt att reagera också starkt när man upplever att ens egen eller andras trygghet hotas. 
  • Barnet eller den unga behöver troligen din närvaro mer än vanligt, så var beredd att finnas till hands. 
  • Tala lugnt om det som har hänt. 

Läs mer om psykisk första hjälpen här: 

Så här hjälper du barn eller unga i krissituationer – Finlands Röda Kors (rodakorset.fi)

https://www.bvif.fi/blogg/tala-om-krissituationen-med-ditt-barn-10-tips-for-foraldrar/