Klassföräldrar

Vilken är stämningen under föräldramötet när det är dags att välja klassföräldrar? Tyvärr finns det både föräldrar och lärare som har erfarenhet av en pinsam tystnad som uppstår då frivilliga ska anmäla sig. Största orsak till denna situation är att syftet med klassföräldrar inte är klart för vare sig föräldrarna eller lärarna. Genom att som lärare tala om varför just du gärna skulle önska att det fanns klassföräldrar i klassen kan du motivera föräldrarna på ett personligare plan.
Att ha klassföräldrar är inte obligatoriskt och ska inte vara ett uppdrag som tvingas på någon.
Om du som lärare ser att det är viktigt med klassföräldrar kan du också förklara uppdraget så att det känns meningsfullt för föräldrar att ställa upp.

Vad är en klassförälder?

En klassförälder är en eller fler föräldrar som frivilligt ställer upp för att tillsammans med klassens lärare/klassföreståndare jobba för ett gott klimat och en gemenskap i klassen. Uppdraget har olika namn i olika skolor, benämningar som används är t.ex. klassmamma/klasspappa, klassombud, föräldraråd. I många skolor önskar Hem och Skola-föreningen att alla klasser ska ha en kontaktperson till föreningen. Klassföräldern kan fungera som denna kontaktperson till skolans Hem och Skola-förening, men det kan också vara ett helt skilt uppdrag.

Hem och Skola-föreningen jobbar för hela skolan medan klassföräldrar jobbar för den egna klassen.

Material för att introducera klassföräldrauppdraget

Vi har skapat material som kan användas under föräldramötet för att väcka intresset för uppdraget. Powerpoint-presentationen kan du bygga på ändra efter behov. Filmen är tänkt som inspiration. Klassföräldraguiden är en broschyr som kan delas ut till de föräldrar som valts till klassföräldrar. Det går också bra att länka till den i inbjudan till föräldramötet så att alla föräldrar kan bekanta sig med den i förväg. Klassföräldraplanschen kan hängas upp klassrummet så att eleverna också får veta klassföräldrarnas namn.

Klassföräldrafilmen kan fungera som inspiration för föräldrar.