Tidningen Hem och Skola

Aktuella artiklar i senaste nummer nedan

Tidningen

Lyssna noga – och prata mera

Ett hundratal ungdomar slog upp ett läger på Mannerheimvägen. Bilarna tvingades under en tid ta en omväg runt kvarteret, medan spårvagnarna släpptes igenom. Elokapina, Extinction Rebellion, vill få oss vuxna att ta till aktivare åtgärder för att stävja klimatuppvärmningen. Liknande protester ordnas runt omkring i Europa. Protester orsakar oljud, de...

Kolumn

Mot ljusare tider

Det är förstås farligt med rubriker som kikar i framtiden när deadline är en månad innan tryck och distribution. Pandemin är inte över. Dessutom är året som mörkast nu. När jag skriver detta är de flesta skolor och utbildningar tillbaka i närundervisning och på Wilma berättar Institutet för hälsa och...

Artikel

Bättre tänk, bättre humör

I Sarlinska skolan i Pargas arbetas systematiskt för en trygg och trevlig samlingsplats för alla. Det lönar sig, säger lärare och elever. Skolhuset är klart slitet och byggnaden ska rivas. Det berättar klassföreståndare Anita Ahtiainen som också är lärare i religion och hälsokunskap. Det är lite sorgligt. Samtidigt får jag...

Artikel

”Det är roligt att vara tillsammans”

Parkour, matlagning, cirkus, bollspel, kanin­skötsel. När barnen själva får välja vilken klubb de vill delta i är det ingen hejd på fantasin – och det bästa av allt är att många idéer går att förverkliga. Det råder ett glatt kaos i hembygdsgården i Pojo, Raseborg. 4H-klubben är i full gång...

Artikel

Målet: att ha roligt

Juniorfotboll ska handla om rolig lek och gemenskap. Det säger Lina Lehtovaara, domare och klass­lärare, som tillbringat en stor del av sitt liv på fotbollsplanen. Hon vet att hårda ord från skällande föräldrar sällan ger utdelning. Lina Lehtovaara behöver inte fundera länge på frågan vad hon önskar av föräldrarna som...

Artikel

Lärare och föräldrar nöjda med mer tid

Femåriga Selma Sainomaa är en av de ungefär 10 000 barn som deltar i det första, omtalade nationella försöket med tvåårig förskola i Finland. Vi besökte det ena av de två daghemmen i Helsingfors som är med i försöket, Domus på Brändö, för att se hur det hela kommit igång. Förskolläraren...

Artikel

Äntligen fest igen!

Lahtis svenska skola har, precis som alla andra, tvingats tänka om då det gäller fysiska evenemang i och kring skolan. För en språkö är det speciellt viktigt att de svenskspråkiga får träffa andra, därför är glädjen stor när man återigen får ställa till fest. En dryg timme norrut från Helsingfors...

Artikel

Hur ska vi prata med barnen om klimatet?

Klimatoro och bristande framtidstro påverkar ungas välmående. Åtta av tio oroar sig för hur jorden mår, visar undersökningar. Klimatångesten i sig är inte farlig, men vi behöver kunna bemöta den, säger specialister. Klimatångest eller miljöångest används ofta som ett paraplybegrepp för olika obehagliga eller obekväma känslor som har att göra...

Kolumn

Vad borde journalistiken bidra med?

Det är en vacker junikväll 2019. Jag sitter på ett berg vid idylliska Tantolunden i centrala Stockholm och har bestämt träff med den norska klimatpsykologen Per Espen Stoknes. Vi skall precis börja inspelningen av serien Klimatparadoxen. Vi skall tala om varför vi har så svårt att göra något för klimatet...

Artikel

Närsynthet drabbar allt fler

Vid årsskiftet fick Förbundet Finlands Svenska Synskadade medel för ett projekt för svenskspråkiga barn och unga som organisationen snabbt beslöt att blir en bestående del av verksamheten.  Finlands Svenska Synskadade har nu grundat den sociala mötesplatsen Synligan med tematräffar och kamratstöd för hela familjen för barn och unga i Svenskfinland...

Kolumn

Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli

– Mamma, de har ändrat receptet på de vegetariska biffarna, kan du vara snäll och göra någonting åt det? Det äldre barnet, i sjätte klass, är inte särdeles nöjt med den nya versionen av biffar som serverats under skollunchen. De som serverades tidigare var bättre och enligt barnet är det...

Artikel

Asko Järvinen är värd guld

Många vuxna har ställt upp under pandemin med att förklara, trösta och uppmuntra barn och unga. Överläkare Asko Järvinen är en av dem som axlat ett stor ansvar. Av alla medicinska experter som ställt upp i tv sedan coronapandemin var ett faktum vintern 2020, alltså snart två år sedan, är...

Tidningen

Hemmet betyder mycket

Om någon hade sagt mig för ett drygt år sedan, att jag ens snuddar vid coronatemat i en ledare hösten 2021, så hade jag skrattat ut hen. Aldrig i livet – men trots det: Här är vi. Men jag ursäktar mig med att jag bara skall snudda lite. I de...

Kolumn

Äntligen tillbaka

Jag minns när statens tevenyheter berättade om det första coronafallet i Finland. Det var i februari 2020, för mer än ett och ett halvt år sedan. Sedan stängdes landet ned. Folk har blivit sjuka och även dött. Många har inte fått gå till arbetsplatsen och skolorna har jobbat på distans....

Artikel

”Jag slängde aldrig mat”

Ett av Jesper von Hertzens­ starkaste skolminnen är från matsalen. – Det hände att jag käkade kompisarnas portioner då maten annars­ skulle ha slängts. Skollunchen är kostnadsfri för eleverna. Skollunchen kostar ändå i medeltal cirka 2,80 euro per elev och skoldag. Uppemot 900 000 barn och ungdomar äter lunch i de...

Artikel

Att stå ut med det tråkiga

I en vardag fylld av distraktioner, fullspäckade scheman och oavbruten underhållning finns risken att barn inte hinner reflektera, planera eller sätta mål för sitt eget lärande. Samtidigt visar forskning att just förmågan till självreglering är en nyckel till skolframgång. I höst kommer Katarina Perander (bilden), socialpsykolog och sakkunnig vid Förbundet...

Artikel

Jennifer käld tog internet med storm

Var dig själv i alla lägen­, och lyssna inte på hatet. 19-åriga Jennifer Käld har visat att man kan vara genuin också på sociala medier. Med fem miljoner följare världen över kommer en viss press på att leverera. Följarna förväntar sig nytt innehåll flera gånger per dag. Men Jennifer Käld...

Kolumn

Bröd och skådespel

Redan de gamla romarna visste vad som var viktigt i livet. Det sägs att det enda folket brydde sig om var bröd och skådespel. De hade väl i sin tur lärt sig det av de gamla grekerna (och ingendera var väl gamla när det begav sig). Världen har förändrats mycket...

Artikel

Ponnyn som hobby och terapi

Det är dags för den första lektionen efter sommarlovet. Spänningen är påtaglig och den blir inte mindre av att det finns en ny elev i gruppen. Läraren tar fram ett litet mjukisdjur, en liten ponny som heter Tuisku. – Jag tänkte att vi skulle börja med att prata lite om...

Artikel

Många sätt att fira dagisbarnet

Inbjudningarna till de egna födelsedagskalasen för barn i dagisar och lågstadier ordnas just nu ofta ute och sköts i regel föräldrar emellan diskret via textare, whatsapp eller e-post. Därför är det fiffigt att samla in varandras kontaktuppgifter genast i början av hösten.   – Det klassiska kortet på hyllan i tidernas...

Artikel

Det här är för alla familjer

Nordsjö Rastis i östra Helsingfors är en av föräldraföreningarna som arbetar för att skapa en trevligare skola för elever och vårdnadshavare. Coronaåret har gjort allt lite svårare men inte omöjligt. Nordsjö är en stor stadsdel i huvudstaden. Också det svenskspråkiga inslaget syns och hörs. Nordsjö lågstadieskola till exempel har sex...

Tidningen

Berghem gav perspektiv

I min barndom bodde en gammal man vid namn Berghem bredvid oss. Han hade säkert också ett förnamn men det var liksom sekundärt. Han var Berghem. Han byggde vindflöjlar som man kunde se lite här och där i vår by. Den finaste modellen var en flöjel med en gumma och...

Kolumn

Kan jag så kan du

Egentligen ville jag inte vara klasspappa. Jag skulle delta så lite som möjligt i skolans aktiviteter. Bara gå på obligatoriska föräldramöten och sitta tyst längst bak i klassen. Det blev lite annorlunda. Jag var ändå ny i min roll som klasspappa och ny som vuxen i skolan – faktiskt samma...

Artikel

Jag ser små under ske

Journalisten och Hem och skola-tidningens tidigare redaktör Tua Ranninen skrev om skolseniorer på hösten för sex år sedan. Då hade hon själv precis gått med i verksamheten. Vad hände sedan? Läs Tuas egen rapport. Det sker små underverk i skolan hela tiden. De är så små att man inte alltid...

Artikel

Föräldern får vara jobbig

Att barn bryr sig om hur de ser ut är ingenting konstigt, men som förälder gäller det ändå att ha känselspröten ute när det kommer till barnets förhållande till mat och den egna kroppen. När är det skäl att reagera på missade måltider, förändrat beteende och godisstrejk? – Ätstörningar utvecklas...

Artikel

Många söker vård onödigt sent

En ätstörning börjar oftast med långsamma förändringar. Det kan ändå vara svårt att lägga märke till dem och det kan kännas pinsamt för anhöriga att öppna en diskussion om saken. En hjälp kan vara Livslust-projektets rådgivningstelefon eller mottagning, där sjukskötare svarar på frågor kring ämnet. Livslust-projektet startade då den svenskspråkiga...

Kolumn

Våga lita på din omgivning

Jag trodde nog aldrig att jag skulle hamna där, och ändå var det precis där jag hamnade. Ja, jag skriver hamnade, för det var aldrig min mening att det skulle bli så. Att bli sjuk i anorexi är inget man eftersträvar eller önskar sig, men så plötsligt blir allt, som...

Artikel

Alla behöver digital kompetens

Diskussionen om digitalisering fokuserade tidigare­ på tekniken och inte på vad tekniken möjliggör. Att köpa datorer, program och system är att datorisera. Att digitalisera är att dra nytta av tekniken för att göra saker på nya sätt eller göra sådant som tidigare inte varit möjligt. – Digitaliseringen handlar inte så...

Kolumn

Mera ryms under skolans tak

I mars läser jag en nyhet om att Cygnaeus skola och Braheskolan i Åbo är utan skolpsykolog. Den förra psykologen har slutat och stadens välfärdssektor är långsam med att rekrytera en ny.I praktiken bryter Åbo stad mot lagen. En elev har rätt att träffa en psykolog inom sju dagar. De...

Artikel

Vad är det vi talar om?

Det är mycket som inte sägs när lärare och föräldrar talar med varandra. En orsak är lärar­utbildningen som inte ger lärarstuderande tillräckliga färdigheter i föräldrakommunikation, visar ny forskning. I sin färska doktorsavhandling i pedagogik vid Turun yliopisto fördjupade sig Miina Orell i lagar, läroplaner, statliga och kommunala direktiv som reglerade...

Artikel

”Grunda professur i Relationer i skolan”

Samtal mellan lärare och vårdnadshavare kan vara krävande. Micaela Romantschuk vänder blickarna mot lärarutbildningen. – Det ska vara viktigast för alla som jobbar i skolan att prioritera relationerna. Färdigheter i olika ämnen är också viktiga, men har man inte förmågan eller viljan att samtidigt också tänka på relationernas betydelse faller...

Artikel

”Placera barnet i mitten”

Också den bästa skolan kan vara ojämlik. Petra Högnäs och Linda Björkgård arbetar med bättre kommunikation och större delaktighet. Finland har en av världens bästa skolor. Men även forskning som Pisa-undersökningen visar på ökad polarisering. Bäst gäller inte alla. Projektet Varje förälder vill öka hemmens delaktighet i skolan. Enligt projektledare...

Artikel

”Föräldrar behöver engageras tidigare”

Tar mobbningen aldrig slut? är rubriken för det nyaste avsnittet av Hem och Skolas podcast Vårdnadshavarens förklaring. Vi ställde fem frågor om mobbning till projektchef Heikki Turkka vid organisationen Stationens barn. Turkka leder projektet K-0 där målet är att lösa svåra fall av mobbning och trakasserier. Kommer mobbningen att ta...

Tidningen

Ett ansvar som sträcker sig längre

Som barn känns skolstigen lång. Man börjar som sjuåring och har en hel evighet framför sig innan man går vidare, 15 eller 18 år gammal. Och efter det har man ännu kanske mera studier framför sig. Nånting som ens föräldrar föga trovärdigt säger att ”är den bästa tiden i livet”....

Kolumn

Orka! Orka! Bara lite till!

När den här tidningen når dig har vi upplevt ett år med covid-19, viruset som många av oss känner som ”den där hemska coronan”. Distansundervisningen i skolorna började i mars 2020. För bara några månader sedan var vi nära nya undantagsförhållanden. Det är munskydd som gäller på lektionerna och i...

Artikel

Så mycket måste göras på distans

Det bästa är ändå att få gå i skolan igen. Det säger­ elever, lärare och forskare som tidningen Hem och Skola talat med. Ett år av undantag och regler som inte bara begränsar utan stänger av skola, hobbyer och socialt umgänge har helt klart påverkat alla. Tröttheten är påtaglig. Eleverna...

Artikel

"Bara rösten är vänlig och ögonen tillmötesgående"

När den här tidningen går i tryck gäller Institutet för hälsa och välfärd THL rekommendation att munskydd används av personer över 12 år. Munskydd används i högskolor, läroanstalter på andra stadiet och grundskolor från och med årskurs sex. Linda Felixson Enligt Linda Felixson, vice ordförande vid Finlands Svenska Lärarförbund FSL,...

Kolumn

Barnen och de unga i offside

Oron gnager och känslan av oskälighet är stark när jag sätter mig ner för att skriva den här kolumnen. Barnens och ungdomarnas idrotts- och musikhobbyer är på timeout, huvudstadsregionens gymnasier distansarbetar och ungdomsarbetslösheten är på en nivå som senast sågs under finanskrisen 2009. Det känns som om de unga skulle...

Artikel

"Vi skulle gärna åka igen"

Dagsutflykter i närmiljön för en klass åt gången. Det hoppas skolledare 
på Åland att man ska kunna genomföra under våren trots pandemin. Men som flera ansvariga säger: – Det är svårt att planera när allt är så osäkert. Läget kan förändras snabbt. Just nu känns det allra viktigast att få...

Artikel

Normal vardag - ett hägrande mål

Det drog ihop sig till oväder i mars 2020, men att samhället skulle stänga ner nästan totalt kom som en chock. För familjer med barn med särskilda behov upphörde terapier, vård sköts upp, eftermiddagsverksamheten och avlastningen uteblev. Familjerna, vars vardag normalt är en balansgång på en skör lina, hade inte...

Artikel

Välkomna med till andra stadiet

– Vi vill slå hål på myten om att föräldrar inte behövs så mycket när ens barn börjar på andra stadiet. Också en 16-åring behöver stöd och uppmuntran från hemmet inför stadieväxlingen och i skolgången, säger Micaela Romantschuk. Övergången till andra stadiet är ett stort steg i en ung människas...

Artikel

"Mamman har en dominerande roll"

Var är pappa? I det andra avsnittet av Hem och Skolas podcast Vårdnadshavarens förklaring diskuteras pappors engagemang i skolfrågor. Vem ringer läraren eller kuratorn i första hand i frågor som berör barnet? Är papporna i minoritet i föräldraföreningarna? Vem hjälper med läxorna? Bland annat de här frågorna diskuteras av poddens...

Artikel

Uppsving för svenska skolan i Björneborg

Ett nytt kulturcentrum med nordisk prägel ska stärka intresset för den svenskspråkiga skolan i Björneborg. Om alla bitar faller på plats kommer det nya campuset för kultur och utbildning att öppna inför höstterminen 2023. Erik Rosenlew har inte bott i Björneborg sedan 1980-talet, men ingen kan tvivla på att han...

Tidningen

Föräldranätverk skapar stabilitet och trygghet

Varje morgon när han hoppar av tåget ser han sig om. Är vägen tom? Den två kilometer långa vägen till skolan är lång.Plötsligt dyker han upp, pojken som han vill undvika. Ibland kommer det en spark. Ibland ett slag. Ibland ingenting. Man vet aldrig.Efter lektionerna drar han fötterna efter sig....

Kolumn

Så … hur gick årsmötet?

Vi var spända inför årets årsmöte i Hem och Skola-föreningen i vår lilla stad. Det föregående årsmötet hade varit en flopp, rent ut sagt, med bara två utomstående deltagare förutom styrelsen. Vår skola har fantastiska föräldrar som har kämpat i flera år på grund av den dåliga inomhusluften i skolhuset....

Artikel

Vem övervakar skolan?

Vilken myndighet ska övervaka skolan, och ingripa och ställa utbildningsanordnare till svars när lagar och styrdokument i skolan inte följs? Vi frågade undervisningsministern. Det är bråda tider om man är undervisningsminister och en del av regeringskvintetten, som partiordförande för Vänsterförbundet. Att få till en intervju med Li Andersson är inte...

Artikel

Uppdrag: Nå ut till alla föräldrar

Om föräldrarna känner varandra gynnas eleverna, och man får en bättre stämning i klassen. Det här har föräldraföreningen i Lagmans skola tagit fasta på. Utmaningen är att nå ut till alla – speciellt när många föräldrar pratar ett annat språk. I Lagmans skola i Jakobstad talas det 17 olika språk....

Artikel

Barn behöver se sig själv i böcker

Representation i barnlitteraturen lyfter fram diversitet och lär barnen att det också finns annorlunda familjer och barn samt olika omständigheter. Normkreativa barnböcker spelar också en viktig roll i att stärka barns självkänsla. Samhällspedagogen och språkvetaren Tove Nylund menar att varje barn behöver se sig själv positivt representerad i barnböcker för...

Kolumn

Det här med att samla in pengar av föräldrar

I skrivande stund råder åter en tid av undantag och i vår skola är distansundervisningen i gång igen. Jag har återvänt till skolan och lärarjobbet efter 18 år i andra uppgifter, och det känns inte optimalt att inte ha eleverna i klassrummet, men jag är glad över att jag i...

Artikel

Viktigt för barn att få prata om coronakrisen

Hur reagerar dagisbarn då vardagen förändras? Jo, de tar till sitt främsta verktyg, leken. Samtidigt har de frågor, funderingar och känner kanske oro. Därför är det viktigt att vuxna tar barns behov av att uttrycka sig kring coronakrisen på allvar, visar ny forskning. – Det intressanta är hur barnen kommer...

Artikel

En skola som tänkte om

Sannäs skola i Borgå har kallats Finlands lyckligaste skola med motiveringen att det är en skola där både lärare och elever mår bra. Bakom det här finns ett gediget utvecklingsarbete som berört alla från elever till lärare och föräldrar. Det är en gråmulen oktoberdag då vi besöker Sannäs skola. Trots...

Artikel

Pargasföräldrar aktiva när nytt skolcentrum planeras

I Pargas står man inför en stor omställning när en del av de gamla skolbyggnaderna i centrum snart rivs och ett nytt skolcentrum byggs. Det ska inrymma fem skolor: svensk- och finskspråkiga högstadier och gymnasier samt yrkesskolan Axxell. Jörgen Hermansson, som lotsar högstadiet Sarlinska skolans och Pargas svenska gymnasiums gemensamma...

Artikel

Hem och skolas nya podcast tar sig an brännande ämnen

Ifall frågor som ”Vem övervakar skolan?” och ”Mobbning, tar det aldrig slut?” intresserar dig ska du ta på dig hörlurarna och lyssna på förbundet Hem och Skolas nya podcast, där poddvärdarna Micaela Romantschuk och Christian ”Kike” Bertell diskuterar brännande frågor inom skolvärlden tillsammans med inbjudna gäster. Podden Vårdnadshavarens förklaring vill...

Tidningen

Kreativiteten frodas bäst i grupp

På samma sätt som eleverna behöver varandra för att lära sig vet vi att samarbete mellan hem och skola, kommunikation oss föräldrar emellan, också gagnar barnen. ”Jo, det var roligt i skolan men det är så tråkigt när man måste leka på egna områden på gården”. Så svarade vårt yngsta...

Kolumn

Skolan stöptes om

En dryg månad har gått sedan skolstarten och i vår familj har vi redan genomlidit två rundor av coronatest för lindrig halsont och snuva, med påföljande isolering i en vecka. Det är lika tufft varje gång att försöka jobba på distans med barnen hemma. Och tufft för barnen att inte...

Artikel

Skola med säkerhetsavstånd

Ovissheten inför höstens coronaläge tynger både elever och lärare. Men alla kan redan vårens läxa: tvätta händerna, håll distans och var flexibel. Och nästan alla är väldigt glada över att få vara fysiskt tillbaka i skolan efter den tunga distansvåren. Solen skiner och Grundskolan Norsens gård i Helsingfors står tom,...

Artikel

Coronapandemin rörde om småbarnspedagogiken

Våren 2020 slungade coronapandemin in barnfamiljerna i en ny vardag då föräldrar uppmanades hålla sina barn hemma. Experterna kommer ändå med lugnande besked inför den osäkra hösten. I och med vårens erfarenheter är både småbarnspedagogiken och familjerna bättre förberedda för en andra våg. Den 16 mars utlystes undantagstillstånd i Finland....

Artikel

Inför hösten står man beredd

Förberedelserna inför hösten började under andra veckan i maj, och redan före det, i mars, jobbade Utbildningsstyrelsen utgående från olika scenarier för hur situationen kunde 
utveckla sig. Olli-Pekka Heinonen är Utbildningsstyrelsens generaldirektör. – Vi har haft tre huvudsakliga scenarier som vi har levt med, och närmare hösten hade vi nio...

Artikel

När barn vägrar gå till skolan

Tusentals elever kämpar med hög skolfrånvaro som varar i månader eller till och med år. Det är så kallade hemmasittare. Katarina Alanko forskar i problematisk skolfrånvaro. Katarina Alanko – Begreppet hemmasittare är kanske lite missvisande eftersom det inte handlar om elever som bara sitter hemma. Hemmasittarna är elever som egentligen...

Artikel

Hon ska hjälpa oss att hitta skrivlusten

Det bor en skribent i oss alla. Det säger skrivpedagogen Annette Kronholm-Cederberg. För vissa kommer det naturligt, medan andra måste kämpa för att hitta glädjen i skrivandet. – Min målsättning är att få alla med på tåget. Annette Kronholm-Cederberg är projektledare för Skrivande skola. Det skrivs alldeles för lite i...

Kolumn

Puffa i rätt riktning kan räcka långt

I går kväll satt vi i bilen på väg från Tammerfors till Vasa. På radion sommarpratade byggjobbaren och skidåkaren Hans Mäenpää om sin uppväxt, och om hur hans föräldrars syn på religionen gjorde att han inte fick vara med på skidtävlingar, lägerskola eller gå på teater med de andra barnen...

Artikel

Nu ska skolbarnen få chans att sjunga i kör

Alla barn ska ha rätt till en meningsfull hobby. Nu startas körklubbar i hela Svenskfinland för att uppmuntra barn till att sjunga. Sång är hälsosamt, helande och gemenskapsbringande, och något som alla kan syssla med – redan från tidiga år. Finlands svenska sång- och musikförbund satsar nu i samarbete med...

Artikel

Marthorna visar vägen mot giftfritt dagis

Marthaförbundets projekt Giftfritt dagis ska hjälpa daghem i Svenskfinland att lära sig plastbanta och rensa bort leksaker och köksredskap som kan innehålla skadliga ämnen. Under hösten ordnas fortbildningar runtom i Svenskfinland. Plastleksaker, plastmuggar och plasttallrikar…Vi är så vana vid mängden plast att många av oss inte ens reflekterar över hur...

Artikel

Hemligt eller inte?

Det finns många missförstånd och feltolkningar kring vad som ska hållas hemligt i skolor och på daghem. – Tystnadsplikten behövs, men ibland är personalen så rädd att bryta mot den att den inte delar med sig av information föräldrarna har rätt att ta del av, säger juristen Ulrika Krook. Juristen...

Artikel

”Samarbete och kommunikation a och o”

Ett sällsynt aktivt samarbete med staden och en satsning på god kommunikation är framgångsreceptet för den tvåspråkiga takorganisationen Borgånejdens föräldraföreningar.– Samarbetet mellan den finska och den svenska sidan är också viktigt och något vi vill satsa ännu mer på, säger föreningens ordförande Marika Salomaa.Porvoon vanhempainyhdistykset, Föräldraföreningar i Borgå är en...

Tidningen

Krisen visar skolans och lärarnas styrka

I skrivande stund är det mitten av april och så gott som alla finländska skolelever har fått vänja sig vid specialarrangemang kring skolgången. Jag hoppas innerligt att allt har gått bra för er.Hemma hos oss är vi plötsligt en storfamilj igen. Vår äldsta son som är 22 har också han...

Kolumn

Paus från undantaget

Vem skulle ha kunnat tro att vi en dag inte skulle få gå till skolan, och helst inte till jobbet eller dagis heller, om man bara kan undvika det? Det kunde inte vi tro då vi började planera den här tidningen, som på grund av situationen inte trycks och blir...

Artikel

Hur sover din tonåring?

En tonåring som sover tillräckligt klarar bättre av stress och påfrestningar under dagen. För lite sömn försvårar inlärningen och ökar risken för depression. – Sömn är en naturlig och viktig del av kroppens och hjärnans funktioner. Det är mycket som kan gå snett när vi inte sover tillräckligt, särskilt för...

Artikel

Rasismen fick Jasmine att flytta till USA

Den tuffa uppväxten i Helsingfors är orsaken till att Jasmine Kelekay i dag bor i USA. Hon valde bort den finlandssvenska kretsen och Finland för att slippa rasismen och utanförskapet. Nu forskar hon i rasism och kriminologi. Jasmine Kelekay siktar på att bli klar med sina studier 2021 eller 2022....

Artikel

”Beröm engagemang, inte prestationer”

Barn ska få känna att de är värdefulla, oberoende av hur bra eller dåligt de presterar. Föräldrar måste sträva till att släppa sina egna förväntningar, se sina barn och älska dem villkorslöst, säger coachen Christoph Treier. Christoph Treier ingår i Förbundet Hem och Skolas föreläsarnätverk. I sitt arbete som coach...

Artikel

Hjälper barn i utsatta familjer

Stiftelsen Bensow har startat en ny kostnadsfri stödverksamhet för svenskspråkiga barn och unga som växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa, Min Stig. – Vår mission är att bryta tystnaden, säger chefen för barnskyddsverksamheten, Maj Estlander. Emelie Hindsberg-Lipponen och Maj Estlander jobbar med Min Stig. Min Stig-verksamheten drog...

Artikel

Dagis och föräldrar fostrar tillsammans

Hur ska barnet lära sig att sova inne när dagis börjar? Och vem ansvarar för potträningen? Även om det är föräldrarna som har huvudansvaret för barnets fostran sker det i samarbete med dagispersonalen. Alexandra Blomqvist arbetar vid Haikobrinkens daghem i Borgå. Det är få som inte minns känslan av att...

Kolumn

Ekonomikunskap grunden för ett hållbart liv

En finländsk undersökning, publicerad i Emerging Adulthood, visar att det finns samband mellan upplevd osäkerhet kring ekonomifärdigheter och psykiskt illamående. Ungdomar med dåligt ekonomiskt självförtroende löper större risk att drabbas av depression. Viktigare än själva kunnandet är självförtroendet: känslan av att kunna. I Marthaförbundets ekonomirådgivning tar vi fasta på detta...

Artikel

Sundom skola satsar på läsning

En egen bok till alla ettor att läsa tillsammans med föräldrarna är bara början. I Sundom skola satsar man extra mycket på läsning, vilket syns genom många både större och mindre projekt i de olika årskurserna. Sophie Skagersten, Moa Wulff och Signe Rönnlund går alla på årskurs fem i Sundom...

Artikel

En bra verksamhetsplan gör föreningsarbetet lätt

I Ytternäs skola i Mariehamn satsar Hem och Skola-föreningen på återkommande verksamhet. – En fungerande verksamhetsplan är nyckeln till en självgående förening, säger ordförande Markus Åkerfelt. Markus Åkerfelt ordförande i Ytternäs Hem och Skola Ytternäs skola i Mariehamn är en av tre lågstadieskolor i staden och är en skola med...

Tidningen

En avgiftsfri skola är en rikedom

En god vän till mig flyttade tillfälligt till USA för ett par år sedan och via henne har vi fått en viss insyn i ett annat skolsystem. Och för all del – också i ett annat sätt att engagera föräldrar i skollivet. För visst är föräldrarna engagerade, det är ett...

Kolumn

Digital korttidsfasta

Också i det här numret av tidningen har vi flera artiklar om användningen av skärmar. Tjatigt, kanske, men å andra sidan verkar det finnas ett stort behov av att diskutera hur man kan hålla skärmdjävulen i styr. I en artikel vittnar en förälder, som har deltagit i en kväll om...

Artikel

”Föräldrar ska intressera sig för barnens spelande”

I fjol startade Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete, Ehyt, projektet Spelkunskap för att öka kunskapen om digitalt spelande. Målgruppen är svenskspråkiga barn och deras föräldrar, samt pedagoger. Spelfostran sker i form av lektioner i skolan och under föräldramöten. På föräldramötena tar man bland annat upp varför barnen spelar, vad det är...

Artikel

Spelfostran engagerar elever

I klassrummet sitter arton femmor och väntar. Gula gungande pallar och sadelstolar med fjädring knarrar och rör sig i takt med eleverna. Stämningen är lätt förväntansfull, en aning rastlös. Det är dags för en lektion i spelkunskap. När klockan blir 10 stiger Anni in i klassrummet i Åshöjdens grundskola i...

Artikel

Föreläsare tipsar om skärmfria zoner

Hem och Skolas föreläsare vill inspirera föräldrar att själva sätta sig in i och hitta sätt att stödja sina barn i den digitala världen. Anna Henning är socialpsykolog och jobbar till vardags vid Helsingfors universitet. Utöver det är hon också föreläsare i Hem och Skolas nätverk sedan mars i fjol....

Artikel

I Åbo jobbar psykiatriska sjukskötare i skolorna

I Åbo har köerna till ungdomspsykiatrin länge varit oroväckande långa. För att förkorta vårdtiden har Åbo stad anställt tio psykiatriska sjuk-skötare som arbetar där ungdomarna finns – i skolorna. Våren 2018 hade remisserna till ungdomspsykiatrin i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ökat illavarslande, de var nästan dubbelt fler än året innan. ‒...

Artikel

Föräldrarna är nöjda visar ny dagisundersökning

Dagisbarometern 2019 visar att föräldrar överlag är nöjda med småbarnspedagogiken. Den främsta orsaken till att de är missnöjda handlar om tillgången till personal. Barometern gjordes som en webbenkät under hösten 2019 som ett samarbete mellan Suomen Vanhempainliitto och Förbundet Hem och Skola. Undersökningen är den första i sitt slag. Av...

Artikel

”Givande att vara med i förbundets styrelse”

Ett verkligt stimulerande och lärorikt uppdrag! Det säger Johanna Häggblom och Katja Långvik om sin tid i styrelsen för Förbundet Hem och Skola. Som föräldrar till elever i grundskolan har de kunnat finslipa förbundets arbete med aktuella synpunkter från dagens skolvärld. Johanna Häggblom på Åland har tre barn i grundskolan...

Artikel

”Låt ditt barns intressen styra valet”

När ditt barn ska gå ut grundskolan och står inför valet av andra stadiets studier har rektor Mikael ”Misha” Eriksson i Kyrkslätts gymnasium ett huvudsakligt råd: lyssna, fråga och delta. Mikael Eriksson är rektor Kyrkslätts Gymnasium – I ett nötskal tycker jag föräldrarnas uppgift är att vara intresserade och engagerade,...

Artikel

Yrkesstudier kräver stort ansvar av den studerande

Precis som gymnasiestudier, innebär även studier på en yrkesläroanstalt mera ansvar för den studerande jämfört med grundskolan. – Det är också den stora utmaningen för oss som jobbar med det. Föräldrar med en yrkesutbildning från tjugo år tillbaka kan ha en viss bild av hur det är, men mycket inom...

Kolumn

När man inte har en aning

Det finns ett uttryck som fritt översatt från engelska lyder ”Ta det lugnt. Inga andra vet heller vad de gör.” Jag gillar det uttrycket, speciellt eftersom det står i så stark kontrast till en dominerande uppfattning om att man måste veta och att det finns något specifikt att veta i...

Artikel

Föreningen bidrar med lusschampo

Skräbböle Hem och Skola-förening i Pargas vill gärna göra eleverna delaktiga. Föreningen har också trätt in för att få slut på en ond cirkel av lussmitta – och lyckats. Skräbböle skola ligger tre kilometer utanför Pargas centrum, och har drygt 90 elever i klasserna 1 till 6. Hem och Skola-föreningen...

Tidningen

Ledare: Engagemang på flera nivåer

När det yngsta av våra fem barn går ur lågstadiet våren 2022 kommer det att vara vår 18:e vårfest i rad i Bobäck lågstadieskola. Flera av de åren har jag suttit med i styrelsen för Hem och Skola i Bobäck, men det börjar vara några år sedan senast. När vi...

Kolumn

Guld värda tips

De flesta av oss vet att om man stressar och skyndar på små barn, eller större, behöver det inte betyda att de sätter i en extra växel och förstår att det är bråttom. Och att fast man tjatar och tjatar så städar inte ton-åringens rum sig självt. I det här...

Artikel

Ny bedömning ska ge klarhet och rättvisa

Betyg, vitsord, bedömning – alla tre är en oskiljbar del av skolan. Bedömningen baserar sig på otaliga bedömningskriterier. Nu uppdateras kriterierna för att bedömningen ska bli tydligare och rättvisare. Kapitlet om bedömning skrevs om och ändrades senast för den nuvarande läroplanen som trädde i kraft år 2016. Nu, endast några...

Kolumn

Bedömning väcker känslor

Bedömningen påverkar starkt vår bild av oss själva. Vi kan uppleva den oberättigad och felaktig, men så småningom internaliserar vi andras bedömning av oss och tron på vår egen självskattning avtar. Hur kan jag som förälder stödja mitt barns tro på kraften av ”ännu”? Det vill säga det som Carol...

Artikel

Mångsidig syn på lärandet ska synas också i bedömningen

Mångsidighet lyfts allt oftare fram när man utvärderar bedömningen i skolor. Utvärderingsexpert Jan Hellgren poängterar att bedömningen inte längre ska grunda sig enbart på prov och vitsord. Mångsidighet innebär att också elevernas individuella styrkor och utvecklingsbehov beaktas. Jan Hellgren är expert på utvärdering. De senaste åren har bedömningskriterierna i läroplanen...

Artikel

Fem skolor blev en i Korsholm

Kvevlax lärcenter samlar elever och lärare från fem tidigare byskolor. Många är nöjda och tycker att övergången fungerat smidigt, till stor del tack vare att man satsade mycket på att redan på förhand förbereda eleverna för en gemensam skola. I Kvevlax lärcenter finns det många öppna lärmiljöer. Rasten är slut...

Artikel

Föräldrar – hjälp barnen med självreglering

Förbundet Hem och Skolas nya rådgivare, Katarina Perander-Norrgård, är också forskare i pedagogik. Ett av hennes forskningsområden är självreglering, något som kan minska stress. Katarina Perander-Norrgård Sedan augusti i år jobbar Katarina Perander-Norrgård på Hem och Skolas kansli i Helsingfors. Hon har studerat socialpsykologi och tidigare jobbat vid Helsingfors universitet,...

Artikel

”Bra tips om att börja dagis”

Liam Knip, ett år och fyra månader gammal, började på dagis i augusti. Allt har gått bra, men hans föräldrar hade gärna läst Hem och Skolas nya broschyr före dagisstarten. Hela familjen sitter runt köksbordet i hemmet i Köklax, Esbo. Till familjen hör, förutom Liam, mamma Tina Rehnström och pappa...

Tidningen

Bloggat: Föräldraföreningar behövs!

Petra Högnäs från Hem och Skolas projekt Varje förälder skriver om att det nu behövs ett regionalt samarbete mellan Hem och Skola-föreningar. Petra Högnäs –Vill faktiskt skolorna samarbeta med oss, har de inte fullt upp med sitt? Ja, den frågan ställde en förening som tog kontakt med oss när vi...

Kolumn

Inte som alla andra

Vi tog vår son till neuropsykologiska undersökningar då han var fem år gammal. Han har alltid varit krävande och livlig, men det var responsen från dagvården som ledde till att vi sökte hjälp via vården. Otaliga var dagarna redan då. Dagarna då vi helst av allt bara ville gå förbi...

Artikel

Nätbaserat stöd för tonårsföräldrar

För att stödja tonårsföräldrar i deras föräldraskap erbjuder Barnavårdsföreningen i Finland en nätkurs för föräldrar till barn i åldern 11 till 17 år. Många föräldrar känner en viss vilsenhet när barnen kommer upp i tonåren. Det kan vara svårt att förstå att ett barn som tidigare betett sig på ett...

Artikel

Samverkan fungerar bäst mot mobbning

Enligt Patrik Söderberg, forskare vid Åbo Akademi, är de mest effektiva åtgärderna mot mobbning insatser på gruppnivå i stil med anti-mobbningsprogram, kombinerade med individuellt stöd för både mobbningsoffer och mobbare. Involverade föräldrar behövs också. Patrik Söderberg forskar vid Åbo Akademi Mobbning är ett maktspel där mobbaren ofta försöker berättiga sitt...

Artikel

Snippelisnopp – nytt material för yngre barn

Ett nytt material för sexualundervisning för årskurserna 1 till 6 ska dels ge trygghetsfostran, och dels svara mot behovet av att tala om sex och pubertet också med yngre barn. För äldre barn och unga i högstadiet och gymnasiet finns läromedel där sexualundervisning ingår, men för den yngre målgruppen har...

Artikel

Föreningen i Uleåborg tar nya tag

Fem frågor till föreningenFöräldraföreningen vid SPSU, Svenska Privatskolan i Uleåborg, har i flera år kämpat med att få ihop en styrelse. Föreningen har därför inte varit särskilt aktiv, men efter att en styrelse och en ny ordförande i Outi Toropainen (bilden) valdes på våren har man ny fart. – Tidigare...

Tidningen

Ledaren: Om sökandet efter strukturer

I en familj med många barn är det ibland skäl att försöka få struktur i tillvaron. För mig är det ibland personligen en utmaning. Samtidigt tycker jag också att det som somliga ser som en vana, som tråkig repetitiv tradition, kan ha ett egenvärde. Om man gör nånting på samma...

Kolumn

Om bokplast

Det pågick en rolig diskussion på Facebook om plastning av skolböcker. Har skolan rätt att kräva att familjerna plastar böckerna? frågar en kompis irriterat. Borde inte skolan stå för plasten? En annan kompis svarar att hon den senaste veckan plastat elva böcker och nio häften. En tredje berättar att hon...

Artikel

”Det är okej att be om hjälp”

Plötsligt är ingenting som förr. Det är kanske mamma eller pappa som flyttar hemifrån. Eller kanske det är en klasskompis pulpet som plötsligt är tom. ”Men jag visste ju inte ens att hon var sjuk!” Det finns saker i livet som ingen kan – eller ens borde behöva – förbereda...

Artikel

”Det finns inte bara ett rätt sätt att sörja på”

Det här är Camilla Paléns berättelse om livet med sjuka sonen Hannes. Och hur det varit att leva vidare utan honom. Hur ser Camilla tillbaka på händelserna idag? Vad vill hon att vi ska förstå och veta om familjer som drabbats av svåra kriser? Camilla Palén är trebarnsmor och aktiv...

Artikel

Sökes: Klasskamrater

Vi är säkra på att det finns barnfamiljer någonstans som skulle trivas här. Men vi behöver nå ut till dem. Att förlora skolan skulle vara en katastrof för vårt lilla samhälle, säger Rosalabon Hanna Vuorio-Wilson. Det första man lägger märke till när man kör längs de krokiga skogsvägarna ute på...

Artikel

Innovativa föräldramöten bygger upp förtroende

Föräldramöten är något alla lärare och föräldrar blir bekanta med. 
Hurdant är ett lyckat, innovativt föräldramöte? Med lite planering 
ger föräldramötet mycket, både till lärare och föräldrar. – Lyckade föräldramöten bygger upp ett förtroende mellan skolan och föräldrarna. Skolan känns tryggare när föräldrar lär känna lärarna och varandra. Föräldramöten är...

Artikel

Höstlovet blev läslov i Sverige

”Sedan 40-talet har vi haft ett sportlov på våren. Nu lanserar vi att höstlovet blir ett läslov, där kommuner och stat stöder läsning också utanför- skolan på samma sätt som vi stöder idrotten under sportlovet”, kungjorde svenska statsministern Stefan Löfvén i sitt sommartal 2016. Initiativet till läslovet kom ursprungligen från...

Artikel

Eftis är en viktig del av vardagen

Eftermiddagsverksamheten innebär en högklassig fritidsverksamhet för skolbarn på de lägsta klasserna med behöriga och kunniga ledare vars uppgift är att hitta barnens egen styrka samt stödja den. Inför skolstarten är det inte bara lärare och skolgångsbiträden som förbereder den kommande terminen. Även eftisledare har fullt upp med att göra upp...

Kolumn

Tillbaka till skolan – det här tar jag med mig

Det finns små stunder i livet då man ångrar vissa beslut man gjort. Men att jag tog en paus från lärarjobbet för att jobba på Förbundet Hem och Skola har jag inte ångrat en sekund. Under mina sex år som pedagogisk rådgivare på förbundet har jag haft tid att stanna...

Artikel

”Aldrig har talkoandan varit så stark”

Det är kanske så att när hjulen rullar och folk är entusiastiska så sprids entusiasmen. Det känns som om man kan föreslå nästan vad som helst, och det är alltid någon som nappar på idén, säger ordförande Rolle Träskelin. Föräldraföreningen i Solf i Korsholm har bra flyt. Föreningens arbete är...

Tidningen

Ingenting förändras utan engagemang

När jag var 13 år kändes världen som en farlig plats. Jag läste i tidningen om SS-20-robotar i Västtyskland. På TV visades militärparader från Röda torget, parader som beskådades av bistra män med imponerande ögonbryn och skinnmössor. På biografen Sininen kuu i Tölö såg jag filmen The Day After, en...

Kolumn

Frågor som håller i 50 år

Inför utgivningen av det här numret har jag suttit på Hem och Skolas kontor och bläddrat i gamla, gulnade upplagor av tidningen Hem och Skola, eller Vi och vår skola som tidningen hette i många år. Det är både underhållande och tankeväckande läsning. Det är stora, tjockbågade glasögon som figurerar...

Artikel

Frågorna är eviga

Det jäste och bubblade i samhället. Budskapet från de unga var: Demokrati, solidaritet och jämställdhet. Också i skolan växte kraven på mer delaktighet både från elev- och föräldrahåll. Året var 1969. Det år som Förbundet Hem och Skola grundades. Det fanns många aktiva föräldraföreningar i slutet av 1960-talet. De hade...

Artikel

Engagemang som går i arv

Far och dotter Nea och Stig Strandberg brinner för sitt engagemang i Hem och Skola-föreningen i Norra Paipis skola. Stig var styrelsemedlem då Neas syskon var skolelever. I dag är Neas barn elev i skolan. Norra-Paipis skola är en smältdegel där barn från landsbygden i norra Sibbo träffar stadsbarn från...

Artikel

Framtidens skola

I framtidens skola flyter undervisning och uppfostran samman En skola som hjälper varje barn att hitta sin passion, sin kreativitet och sina styrkor. En skola som lär barnen att leva med teknologi på ett ansvarsfullt sätt. Det är utbildningsexpert Pasi Sahlbergs vision av framtidens skola Finländska Pasi Sahlberg är sedan...

Kolumn

Små saker gör enorm skillnad

Under hela min skolgång har jag hört om Hem och Skola, men kanske inte helt förstått vad förbundet är och vad det egentligen gör. Emellanåt fick jag en tidning i handen som jag skulle ta hem till mina föräldrar men tänkte inte mer på det. Trots detta märker jag ändå...

Artikel

"Tala också om positiva relationer"

Hem och Skolas nya föreläsare Liselott Lindén håller workshoppar om sex och kommunikation. Som föräldrar behöver vi bli bättre på att tala om den sociala biten av sex med våra unga, säger hon. Liselott Lindén Fair Sex kallas konceptet som Liselott Lindén, informatör och utbildare på Luckan föreläser om. Hon...

Artikel

”Alla är olika och det är okej”

Genussensitiv småbarnspedagogik behövs för att göra vardagen mera jämställd för barn på dagis. Det handlar inte om att göra om någon, utan om att bredda och lägga till, säger daghemsföreståndare Amelie Lund Ute är det blåsigt och grått men uppe på andra våningen på Smedsgatan 19 i Helsingfors är stämningen...

Artikel

Många ställer väldigt höga krav på sig själva

Emma Ahlroos är oroad över den ökande stressen i skolan. Jag tycker vi borde få mera hjälp i skolan med hur man hanterar skolarbete, i hur vi ska planera vår tid och vad vi ska prioritera. Det är jätteviktigt, säger 16-åriga Emma Ahlroos. I januari skrev hon en insändare om...

Artikel

Vuxna kan ge verktyg att hantera stress

Höga förväntningar på många olika områden i livet leder lätt till konstant stress och prestationsångest. Läs hur fyra sakkunniga tycker att föräldrar kan lätta på ungdomarnas börda. Och vad ungdomarna själva kan göra för att må bättre och lägga ribban på rätt nivå Enligt Hälsa i skolan-undersökningen (THL, 2017) känner...

Artikel

Talkoandan lever i Sunnanberg

Många aktiva barn och föräldrar i Sunnanberg i Pargas. Fem frågor till föreningen Frågar man barnen är det nog den årligen återkommande Halloweenfesten som är höjdpunkten. Föräldrarna fixar dekorationer, barnen klär ut sig, det bjuds på korv och pommes och så är det disco. Själv värdesätter jag den fina gemenskapen...

Tidningen

Ledare: Digitala innovationer och digitala distraktioner

Min gissning är att vi inom en snar framtid kommer att sätta stort värde inte bara på digitala innovationer, utan också på lärmiljöer som är fria från digitala distraktioner. Harry Lunabba är styrelsemedlem i Hem och Skola, universitetslektor Som bäst pågår ett förnyelsearbete i våra skolor. Utbildningsstyrelsen konstaterar på sin...

Kolumn

Se styrkorna

Pamela Friström, vikarierande redaktör Mitt Facebook-flöde har de senaste dagarna fyllts av berättelser om initiativrika, oförskräckta och hjälpsamma unga. En väninna skriver om hur tre tonårspojkar stannar och hjälper henne att få loss bilen ur en hårt packad snödriva i centrum av Helsingfors. En annan väninna berättar att hennes 14-åriga...

Artikel

Smakar det så kostar det – men hur mycket?

Många önskar att kommunerna hade mera pengar till skolmaten, men det är inte alltid realistiskt. I stället kan man fundera på hur pengarna används. Lunchdags i Svenska skolan i Hyvinge Varje skoldag äter uppemot 900 000 barn och ungdomar en gratis lunch i de finländska skolorna. I medeltal kostar skollunchen...

Artikel

I Kimitoön hjälper barnen till med matlagningen

Hygienen ska vara i skick i ett skolkök, det är alldeles klart, förklarar hon. Men det är inget hinder för att ta med barnen i matlagningen. De gemensamma stunderna i köket är helt och hållet kökspersonalens initiativ. I Silva kök i Kimitoön bjuder kökspersonalen in daghemsbarn och skolelever till skolköket...

Artikel

”Sociala medier spelar stor roll i ungas illamående”

Alexandra Finne, Marcus Sandås, Shehinaz Al-Rajab, Anna Lena Björklund, Nova Fagerström och Nanette Westergård-Sjölund. Under höstterminen har sjuorna i Borgaregatans skola i Vasa lärt sig mer om psykisk ohälsa genom projektet Mera Tillsammans. Borgaregatans skola är en av sex skolor som har deltagit i projektet Mera Tillsammans, som ordnats i...

Artikel

"Fråga hur ditt barn mår"

Barnneuropsykolog Åse Fagerlund Det som barn och unga framför allt behöver för att må psykiskt bra är tillitsfulla, nära relationer. När det brister i relationerna, till föräldrar eller kompisar, då mår de dåligt, säger barnneuropsykologen Åse Fagerlund. Det är inte alltid helt lätt att känna igen symptomen på psykisk ohälsa...

Artikel

”Vuxna måste ingripa i rasism”

Rebecka Holm Som barn var Rebecka Holms allra högsta önskan att vara vit. Hon önskade sig också en hundvalp och en Tamagotchi. Men mest av allt ville hon vara vit. Ljus och blond, som Lotta på Bråkmakargatan. Rebecka Holm är född i Finland och uppvuxen i Helsingfors. Hon är också...

Kolumn

Den gången jag inte blev en skolskjutare

Då mobbningen var som värst brukade jag smyga in i mormors och morfars sovrum, plocka fram pistolen och väga den i min hand, och tänka mörka tankar. Våld löser ingenting, sägs det. Tja, för min egen del löste våld allting. Eller åtminstone gav det mig en utväg ur mobbningshelvetet som...

Tidningen

Föräldrar för hela skolans bästa

En kall vinterkväll har vi stämt träff med en föräldraförening. Föreningen har kommit med i projektet Varje förälder som pilotförening och vill satsa på att nå fler föräldrar. I styrelsen sitter föräldrar, elever och lärare. De tycker alla att uppdraget de fått är viktigt; föräldraföreningarnas syfte är ju bland annat...

Artikel

”Våga tala om sexuella kränkningar”

Nyheter om sexuella kränkningar får många föräldrar att fundera över hur de kan tala om trakasserier och övergrepp med sina barn. Hem och Skola har utarbetat ett material som ska hjälpa föräldrar diskutera kropp, makt och sexuella kränkningar därhemma. ‒ Vi lever i ett väldigt sexualiserat samhälle, fullt av bilder...

Artikel

Föräldrar får distansjobba i Borgåskola

För att göra föräldrarna mera delaktiga i barnens skolvardag ordnar Hem och Skola-föreningen vid Lyceiparkens skola i Borgå en möjlighet för föräldrar att distansjobba från skolan en dag. Att mammor och pappor kan hänga med en dag på barnens lektioner är inte en ny idé i sig, men möjligheten att...

Tidningen

Ledaren: Nu kläcker vi framtidens idéer

Anders Adlercreutz är ordförande i  Förbundet Hem och Skola Med nya idéer kommer gladare barn, ivriga föräldrar och inspirerade lärare – låter- som en win-win-situation! Finland är föreningarnas förlovade land och Svenskfinland, ja, vi har sannerligen mer än vår beskärda del av föreningar. Föreningsliv och körsång är nyckeln till ett...

Kolumn

Ta kontroll över tiden

Malin Wikström är Hem och Skolas redaktör Det här numret av tidningen handlar till stor del om skärmar och skärmtid. Orsaken är att det i undersökningen Föräldrabarometern visade sig att många föräldrar är oroliga över barnens och de ungas skärmanvändning. Det finns de som opponerar sig mot begreppet skärmtid, och...

Artikel

Hem och Skola-förening tveksam till mobilfritt i skolan

Kimberly Danielsson och Cajsa Kronström är aktiva i elevrådet i Övernäs skola Skolvardagen efter årets höstlov började med en stor förändring i grundskolorna i Mariehamn – inga mobiltelefoner tillåts under skoldagen. Åsikterna om beslutet är delade. Läraren Monica Johansson i Övernäs skola i Mariehamn har just avslutat en lektion i...

Artikel

Varierande praxis för mobilanvändning i skolan

Nicke Wulff är rektor i Cygnaeus skola i Åbo En del skolor har nolltolerans för mobilanvändning på rasterna, medan andra skolor tillåter viss skärmtid. Frågar man föräldrarna är många för ett totalförbud, men telefonerna är inte bara av ondo, säger rektorer. Många föräldrar är oroliga över att barnen tillbringar för...

Artikel

"Använd telefonen till mera än spel"

Jenni Utriainen känner till appar och spel Frilansjournalisten och apptestaren Jenni Utriainen har ett klart svar på frågan om hur man får ut det mesta av smarttelefoner och digitala pekplattor när det gäller barn. – Använd skärmen så mångsidigt som möjligt. Det är inte vettigt att en telefon som kostar...

Artikel

"Hellre dialog än förbud"

Johan Palmén ser att digital teknik kan hjälpa eleverna För datapedagogen Johan Palmén gäller det att tänka igenom grunderna om man vill använda de digitala skärmarna på bästa sätt. I sitt jobb på Folkhälsans Datateket i Helsingfors får Johan Palmén ofta frågor om hur man bäst nyttjar den nya digitala...

Artikel

Samarbetet mellan daghem och församling

Samarbetet mellan daghem och församling förnyas Tallberga daghem och Borgå svenska domkyrkoförsamling jobbar tillsammans för modernare åskådningsfostran på daghemmet. Förnyelsen bottnar i den nya lagen om småbarnspedagogik. Målet är att inkludera alla barn i verksamheten, oberoende av tro. På Tallberga daghem i Borgå sitter 13 barn på bänkar och väntar....

Artikel

"Där rök 44 timmar av mitt liv"

Marcus Rosenlund  och livet med skärmen En vuxen människas skärmdagbok Marcus Rosenlund förde dagbok över sin skärmtid under en veckas tid i oktober. Resultatet fick honom att må illa. Jag får en olustig känsla av att befinna mig i prologen till The Matrix. Det måste vara så här det börjar,...

Artikel

"Viktigt att tänka på barnens integritet"

Radioprofilerna Eva Frantz och Hannah Norrena är vana vid att vara väldigt öppna med sina liv i offentligheten, och i höst har de startat en relationspodd. Men hur resonerar de som föräldrar kring öppenhet, skärmtid och sociala medier?  Hannah Norrena ja Eva Frantz har en gemensam podd Eva Frantz är...

Kolumn

Föräldramöten och möten med föräldrar

Janne Grönroos - förälder, flashrockare, simkandidat och Helsingforsare Jag minns stunden ännu som igår. Teckningarna på väggen, diagrammet över tappade tänder, de små stolarna, ljuset som kom in genom fönstret. Utanför fanns barn som lekte, cykelbud, Tinder-dejter på promenad, doften av nygräddat bröd från bageriet… Inne i rummet fanns bara...

Tidningen

Fråga juristen

Thomas Sundell Regionförvaltningsverkets jurist Thomas Sundell svarar på juridiska frågor som handlar om skolan. Ersättning för olycka på skolvägen/Nr 4 2018 Fråga: Min pojke bromsade in häftigt med sin cykel på väg till skolan. Han flög över cykeln, skadade armen och cykeln gick sönder. Har skolan försäkringar som täcker kostnader...

Artikel

Ingåförening satsar på läsning

Kyrkfjärdens skola ligger i Ingå kyrkby och har cirka 160 elever fördelade på förskolan och sex årskurser. Åsa Björne har varit ordförande i två år, och aktiv i styrelsen i ytterligare tre, och kommer nu att lämna över styrelsearbetet till nya krafter. – Idén till Sagornas natt kommer ursprungligen från...