Pressmeddelande

12.1 Bokpaket landar hos 258 förstaklasser

Bokpaketet från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd är en efterlängtad gåva i skolklasser varje vinter. Sammanlagt 258 förstaklasser får ett paket i januari 2022. Paketet kan sökas turvis av åk 1 och åk 5 och i år är det ettornas tur att ta emot tio utvalda böcker. I gåvan ingår...

Pressmeddelande

24.12 Kampanjen En nykter jul för barnens skull

Under högtider ska också barnen få vila ut. Ibland kan vuxna glömma att barn också utsätts för stress och krav av många olika slag i dagens värld. Det är ofta svårt för växande barn och unga att klara sig bland alla förväntningar och mål. Hemmen ska stödja barnen på alla...

Pressmeddelande

20.12 Katarina Perander disputerat i pedagogik

Barn och unga behöver stöd i sitt lärande. Att universitetsstudenter är deprimerade och utmattade lyftes senast upp i THLs rapport i december i år och Hälsa i skolan resultaten tyder på att unga känner sig allt tröttare redan i skolan. I Katarina Peranders doktorsavhandling kom hon fram till att det...

Pressmeddelande

8.10 Asko Järvinen - Du är guld värd

Hem och Skola premierar överläkare Asko Järvinen med utmärkelsen ”Du är guld värd” Förbundet Hem och Skola premierar personer som på ett positivt sätt bidragit till barn och ungas välbefinnande under den pågående coronapandemin. En som gjort skillnad är överläkare i infektionssjukdomar Asko Järvinen vid HUS. Han har på sitt...

Pressmeddelande

17.8 Vaccinering - unga ska få bestämma

De unga ska själva få bestämma om sin vaccinering. Finlands svenska lärarförbund och Förbundet Hem och Skola anser att det är bra att skolhälsovården i många kommuner nu erbjuder ungdomar möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. På det här sättet når hälsovården snabbt ut till yngre åldersgrupper och kan erbjuda...

Pressmeddelande

25.5 Kampanjen NYKTER – SOLKLART!

Problem hos barn och unga ska förebyggas i ett tidigare skede. Deltagarna i kampanjen Nykter – solklart kallar de vuxna i vårt land att med gemensamma krafter ta hand om alla barn och unga. Vuxna ska se till att barn och unga får växa upp i sunda och säkra förhållanden....

Pressmeddelande

18.2 Tretusen "Att mötas i samtal" ges lärare

Hem och Skola ger lärare tretusen exemplar av ”Att mötas i samtal” ”Att mötas i samtal” är skriven för lärarstuderande och för fortbildning av redan yrkesverksamma pedagoger om temat att möta föräldrar. Texten är skriven av Lilian Rönnqvist och ger läraren redskap att skapa ett möte där pedagogen har en...

Pressmeddelande

5.2 Föräldrabarometern 2021 öppnas

Nu efterlyses föräldrars erfarenheter av coronatiden. Hur fungerar skolgången läsåret under läsåret 2020-2021 ur föräldrasynpunkt? I den nationella undersökningen Föräldrabarometern efterlyser Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto erfarenheter av föräldrar som har barn i grundskolan. Varje familjs upplevelse är unik och därför behövs så många svar som möjligt för...

Pressmeddelande

21.1 Bokpaket till åk 5: Tidsresor och vänskap

Bokpaket till åk 5: Tidsresor, vänskap, miljöhot och zombier. Sammanlagt 170 femteklasser i Svenskfinland har i dagarna fått ett nytt bokpaket. Gåvan innehåller tio nya böcker särskilt utvalda för läsare i femman tillsammans med ett tillhörande pedagogiskt material. Inspirationsmaterialet ska främja läsintresset bland skoleleverna och locka till fördjupning med diskussionsfrågor...

Pressmeddelande

7.1 Nytänk om samarbetet med hemmen

Utvidgningen av läroplikten förutsätter nytänk om samarbetet med hemmen Hittills har föräldrarnas lagstadgade ansvar för att sköta om barnets och den ungas skolgång upphört när barnet fått ett avgångsbetyg från grundskolan. När läroplikten utvidgas, utsträcker sig föräldrarnas ansvar fram till dess att den unga fyller 18 år eller har fått...

Pressmeddelande

19.2 Debatt: Samarbete behövs mer än någonsin

Förbundet Hem och Skola oroar sig över föräldrarnas och familjernas ork under coronatiden och har kontaktats av både enskilda föräldrar och av föräldraföreningar med signalen om att samarbete mellan föräldrar men också mellan hem och skola avmattats under pandemin. Det är naturligt att fysiska möten och evenemang inte kan ordnas...

Pressmeddelande

21.12 Insändare: Att köpa ut alkohol till barn

Alkohollangning till barn är fortfarande ett förekommande problem. Vi bör komma ihåg att det är de vuxna som ska ansvara för att skydda barn från alkoholens skadliga effekter och inte utsätta barn för fara. Då man gör sig skyldig till köp av alkohol åt barn gör man sig skyldig till...

Pressmeddelande

17.12 Föräldrar hjältar i coronavardagen

Föräldraskap under pandemin: Föräldrarna var hjältar i vardagen då dagis och skola stängdes Tankesmedjan Agenda och Förbundet Hem och Skola vill lyfta upp frågan om föräldrars välmående under coronapandemins första fas i våras. Forskare Harry Lunabba vid Helsingfors universitet har synat hur vårens skol- och dagisstängningar påverkat föräldrar i tankesmedjan...

Pressmeddelande

1.12 En nykter jul för barnens skull

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2020. Balanserade festhögtider är viktiga mitt i den exceptionella vardagen COVID-19-pandemin har förändrat de finländska barnfamiljernas vardag på många sätt. Undantagsförfarandena, distansarbetet, fruktan för arbetslöshet och den osäkra framtiden tär på både barnens och de vuxnas krafter. Ett barn har inte alltid de...

Pressmeddelande

20.11 ”Vårdnadshavarens förklaring” - ny Podcast

Förbundet Hem och Skola lanserar podden ”Vårdnadshavarens förklaring” som riktar sig till föräldrar. Tanken är att ta upp olika brännande frågor från skolvärlden, säger redaktör Christian ”Kike” Bertell som är poddvärd tillsammans med förbundets verksamhetsledare Micaela Romantschuk. Till studion inbjuder de sakkunniga som har kunskap och åsikter i poddens aktuella...

Pressmeddelande

2.9 Massiv bokdonation till skolor

I höst har 24 gymnasier fått ett bokpaket från Hem och Skola som innehåller totalt 630 böcker. Paketen innehåller böcker som finansierats av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd. Gymnasieläraren har fått välja mellan tio olika boktitlar och klart mest efterfrågad var Axel Åhmans bok Klein. För högstadiernas del var höstens...

Pressmeddelande

25.8 Ny broschyr: "Hemligt eller inte?"

Hem och Skolas nya broschyr rätar ut missförstånd om vad tystnadsplikt och sekretess innebär i skola och på daghem. Det finns många felaktiga uppfattningar om vad tystnadsplikten innebär i skol- och daghemssammanhang. Därför har Förbundet Hem och Skola bett en sakkunnig, juristen Ulrika Krook, att sammanställa ett material som både...

Pressmeddelande

20.8 Pandemin får inte försämra kommunikationen

Pandemin får inte försämra kommunikationen mellan hemmet och skolan. Förbundet Hem och Skola har fått signaler från många oroliga föräldrar om att höstens första föräldramöte är inställt. Det här är olyckligt eftersom den första kontakten på hösten lägger grunden för en god samverkan mellan hemmet och skolan. Enligt Utbildningsstyrelsen får...

Pressmeddelande

5.8 Glänta på dörren till skola och dagis

Hem och Skola gläntar på dörren till skolan och daghemmet. Sommarlovet tar slut och i många familjer innebär det stora förändringar då barnet börjar på daghem, inleder sin skolgång eller börjar i högstadiet. De här övergångsskedena kan oroa en som förälder. Hur kommer barnet att trivas och integreras i gruppen?...

Pressmeddelande

16.6 Anders Adlercreutz omvald till ordförande

Förbundet Hem och Skola höll sitt årsmöte i Helsingfors måndagen den 15 juni. Under mötet omvaldes riksdagsledamot Anders Adlercreutz till förbundsordförande för en två års period. Årsmöte valde fyra nya styrelsemedlemmar till förbundsstyrelsen. De är Towe Andersson från Raseborg, Cecilia Ekholm från Mariehamn, Anna Stenman från Korsholm och Camilla Hansson...

Pressmeddelande

25.5 Nykter – Solklart!

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2020. Viktigt med sunda levnadsvanor under undantagsförhållandena. Alla aktörer som står bakom kampanjen Nykter – Solklart! uppmanar den vuxna befolkningen i vårt land att tillsammans ta hand om våra barn och unga och säkerställa att de får leva i en sund och trygg miljö....

Pressmeddelande

23.4 Hem och Skola hoppas att skolorna skall kunna öppnas före sommaren

Förbundet Hem och Skola hoppas att statsrådets helhetsbedömning av coronaläget nästa vecka möjliggör att vi stegvis kan öppna upp skolor och daghem. När det gäller skolelever skulle en återgång till närundervisning vara önskvärd speciellt för lågstadieelever och niondeklassister.  När det gäller epidemiläget skall beslutsfattarna lyssna till experterna inom området men...

Pressmeddelande

7.4 Jämnare kvalitet för distansundervisning

Hem och Skola: Jämnare kvalitet för distansundervisningen!Vi på Hem och Skola har samlat in feedback av föräldrar om hur distansundervisningen hittills utfallit. Det är glädjande många föräldrar som har positiva erfarenheter av hur de tre första veckorna fungerat. Majoriteten av lärare och elever har varit väl förberedda på övergången till...

Pressmeddelande

25.1 Dagisbarometern 2019 - resultaten publiceras

Dagisbarometern 2019 Från information till äkta delaktighetFörbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto gjorde tillsammans den första Dagisbarometern någonsin. Undersökningen genomfördes som en webbenkät 10.9–6.10.2019. Föräldrarna till sammanlagt 9 932 barn som går på daghem och är under förskoleåldern besvarade enkäten. Målet med Dagisbarometern var att bilda en uppfattning om...

Pressmeddelande

17.1 Fisdikter och hästskräck i årets bokpaket till åk 1

Sammanlagt 150 bokpaket skickas iväg till förstaklasser i Svenskfinland i januari 2020. Bokpaketet innehåller tio nya barnböcker särskilt utvalda för läsare i ettan tillsammans med ett tillhörande pedagogiskt material. Inspirationsmaterialet ska främja läsintresset bland skoleleverna och locka till fördjupning med diskussionsfrågor och kreativa ordkonstuppgifter. Böckerna och materialet är finansierade av...

Pressmeddelande

16.12 Avgiftsfri skola garanterar likvärdighet

Insändare: En avgiftsfri skola garanterar likvärdighet. Varje barn har rätt till en avgiftsfri grundläggande utbildning. Det fastställde riksdagens biträdande justitieombudsman nyligen i tre avgöranden av klagomål som lämnats in av föräldrar gällande avgiftsbelagda verksamheter i skolan. Budskapet är entydigt, alla elever har rätt att delta i undervisningen utan tilläggsavgifter. Extra...

Pressmeddelande

24.12 En nykter jul för barnens skull

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2019: När föräldrarna använder rusmedel ökar risken för kränkande behandling av barnet När föräldrar använder mycket rusmedel, oftast alkohol, äventyras barnet balanserade uppväxt och utveckling. Rusmedel stjäl föräldrarnas uppmärksamhet från vården av barnet och påverkar negativt den tidiga växelverkan och anknytningen mellan föräldrarna...

Pressmeddelande

1.10 Pressmedd. Bokregn och lägerskolstipendier

Nu har 35 modersmålslärare i årskurs 7-9 nåtts av Hem och Skolas bokpaket. Det är frågan om klassuppsättningar av olika böcker som läraren har kunnat anhålla om och välja emellan. Sammanlagt innehöll de 35 paketen 1050 böcker. Det är Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd som finansierar böckerna. De tre mest...

Pressmeddelande

20.9 Pressmedd. Hem och Skola-dagen fre 27.9

Aktivare dialog med hemmen om undervisningen och skolan behövs Samarbetet mellan hemmet och skolan har antecknats utförligt i grunderna för läroplanen, men genomförandet av detta samarbete kräver aktivare samtal och möten mellan föräldrarna och skolan än vad fallet är i dag. Den offentliga diskussionen om skolan visar att det är...

Pressmeddelande

28.8 Katarina Perander-Norrgård ny på Hem och Skola

Katarina Perander-Norrgård nyanställd rådgivare på Hem och Skola. Förbundet Hem och Skola har en ny medarbetare i Katarina Perander-Norrgård som började på sitt nya jobb i augusti. Perander-Norrgård är själv tvåbarnsmamma och har varit föreningsaktiv i Staffansby Hem och Skola i Helsingfors. Till sin utbildning är hon socialpsykolog och håller...

Pressmeddelande

14.8 Pressmedd. Dagis börjar - Välkommen!

Dagis börjar, välkommen! 14.8 Då ett barn börjar på dagis är det en stor omställning för barnet och påverkar hela familjens vardag. Hur kan man som förälder förbereda sig på det här och vad är bra att veta på förhand? Förbundet Hem och Skola och Suomen Vanhempainliitto har tillsammans utarbetat...

Pressmeddelande

6.8 Pressmedd. Reagera på smygavgifter

Hem och Skola: Reagera på smygavgifter i grundskolan Förbundet Hem och Skola vill inför terminsstarten uppmana alla som jobbar inom den grundläggande utbildningen att påminna sig om att aktiviteter som knyter an till skolarbetet skall vara avgiftsfria. Avgiftsfriheten är en grundprincip som skolor inte skall ge avkall på. Den garanterar...

Pressmeddelande

14.5 Nykter - solklart!

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2019. Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker Finland). Rapporten konstaterar att alkoholbruket och berusningsdrickandet minskat bland...

Pressmeddelande

25.4 Förbundet Hem och Skola grundas i turbulenta tider 1969

Den 8 maj 1969 grundades Förbundet Hem och Skola av föräldraföreningar som tyckte att det var dags att samarbeta för föräldrarnas insyn och delaktighet i skolfrågor. - I slutet av 60-talet fanns det många föräldraföreningar som hade i uppdrag att skaffa pengar och understöd till skolan, men nu var det...

Pressmeddelande

10.1 Femteklasser får mångsidigt bokpaket

Sammanlagt 150 bokpaket skickas iväg till femteklasser i Svenskfinland i januari 2019. Bokpaketet innehåller tio nya barn- och ungdomsböcker särskilt utvalda för läsare i femte klassen samt ett tillhörande pedagogiskt material som ska främja läsintresset bland skoleleverna. Böckerna och materialet har fått finansiering av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och...

Pressmeddelande

4.12 2018 Hur övervaka skolan?

Vi behöver en myndighet som självmant övervakar och ingriper när skollagen och läroplanen inte följs Regionförvaltningen måste få större befogenheter att på eget initiativ granska kvalitéten och jämlikheten i skolan. Vårt nuvarande övervakningssystem är tandlöst, långsamt och byråkratiskt, anser Finlands Svenska Lärarförbund, Hem och Skola och Finlands Svenska Skolungdomsförbund. Ansvaret...

Pressmeddelande

24.12 En nykter jul för barnens skull

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2018 Föräldrarnas missbruk ofta en bakgrundsfaktor till livslånga problem hos barn och unga.Ju oftare och ju mer berusningsinriktat finländska unga och medelålders vuxna dricker alkohol, desto mer tillåtande förhåller de sig till att barn är närvarande när det sker. Trots att föräldrarnas attityd...