school-colorful-colourful-colors
Tillbaka

23.4 Hem och Skola hoppas att skolorna skall kunna öppnas före sommaren

Förbundet Hem och Skola hoppas att statsrådets helhetsbedömning av coronaläget nästa vecka möjliggör att vi stegvis kan öppna upp skolor och daghem. När det gäller skolelever skulle en återgång till närundervisning vara önskvärd speciellt för lågstadieelever och niondeklassister.  När det gäller epidemiläget skall beslutsfattarna lyssna till experterna inom området men också göra en barnkonsekvensbedömning som ger en bredare bild av barnens välmående och sociala situation, anser Förbundet Hem och Skola.

Förbundet Hem och Skola har samlat in föräldrars erfarenheter om distansundervisning under de veckor som gått. Responsen visar att det i många fall har det gått relativt väl, men vissa familjer har uttryckt ett klart rop på hjälp. Ett beslut att öppna upp skolor leder till att samhället bättre igen kommer att kunna stöda de här familjerna.

I de familjer där en förälder distansarbetat har det varit krävande för de vuxna att fullödigt sköta sina arbetsuppgifter speciellt då man haft ett yngre barn i hemmet som krävt både närvaro, primärvård och handledning under en pågående arbetsdag. Familjer som har barn med särskilda behov har vittnat om en tung vardag där krafterna i många fall har sinat.  Många familjer har också under de senaste veckorna nåtts av nedslående nyheter som besked om uppsägningar och permitteringar som nu kräver en nyorientering för de vuxna på arbetsmarknaden.

Ifall skolorna inte skulle öppnas under vårterminen är risken stor att också många sommarläger för barnen inhiberas. Aktörer inom den tredje sektorn väntar med spänning på hurdant beslut statsmakten gör med skolorna innan de tar ställning om sommarens verksamhet kan förverkligas. Beslutet har därför ett starkt signalvärde som går utöver skolåret.  Ifall sommarverksamheten ställs in så är många skolbarns familjer i blåsten då tio sommarlovsveckor står tomma i kalendern.

Barnen behöver sitt sociala sammanhang och det är viktigt att kunna avsluta vårterminen tillsammans i sin grupp eller skolklass. Det är givet att coronaepidemin kräver nya rutiner och specialåtgärder i skolor och på dagis. Det kan kräva en del särlösningar. Det är också viktigt att barn, föräldrar och lärare som hör till riskgrupper skyddas. Hem och Skola litar på att de kompetenta pedagogerna i skolor och daghemmen klarar av återgången till vardagen. Återgången till en tidigare bekant tillvaro är mycket lättare för både barn och vuxna än övergången till de undantagsarrangemang vi upplevt. Nu är det viktigt att vuxna inte sprider onödig oro och rädsla till barnen som förmörkar de sista veckorna under vårterminen, anser Förbundet Hem och Skola.

Mera information ger:

Förbundet Hem och Skola
Förbundsordförande Anders Adlercreutz, tfn 0440-981 221
Verksamhetsledare Micaela Romantschuk, tfn 050-336 20 16