dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash
Tillbaka

Förbundet Hem och Skola intresserar rekordmånga pappor 

Förbundet Hem och Skola upplever ett tydligt uppsving bland pappor. Både bland styrelsemedlemmar och anställda har antalet män ökat till rekordnivåer. 
– Jag är väldigt glad över att styrelsen är mer jämställd än någonsin, säger ordförande Nora Grotenfelt som blev omvald vid förbundets årsmöte. 
Samtidigt ser hon också en annan viktig samhällssignal: allt fler städer satsar på samarbetet mellan skolor och hemmen. 

När Förbundet Hem och Skolas årsmöte avslutades i fredags hade antalet manliga styrelsemedlemmar ökat från tre till sex personer. Den trenden avspeglar sig också i personalstyrkan. 

– Glädjande nog har förbundskansliet fått två manliga anställda på två år. Den här utvecklingen förvånar mig ändå inte, vi har under flera år sett hur antalet pappor i de lokala Hem och Skola-föreningarna ökar, säger verksamhetsledare Micaela Romantschuk. 

Ett annat glädjeämne är de samarbetsprojekt som bland annat Helsingfors stad och Sibbo kommun nyligen har inlett för att säkra föräldrarnas delaktighet i sina barns skolgång. 

– Det är ett stort steg framåt att de här utbildningsanordnarna ser att ansvaret för ett fungerande samarbete mellan hem och skola inte kan ligga på den enskilda skolan eller daghemmet, säger ordförande Nora Grotenfelt. 

Hon får medhåll av verksamhetsledare Micaela Romantschuk. 

– Det bådar gott inför framtiden när utbildningsanordnare nu prioriterar samarbetet och jobbar målmedvetet och professionellt för att personalen ska ha tillräckliga kunskaper och tid för det här viktiga arbetet. 

Följande medlemmar sitter sedan 26 april i Förbundet Hem och Skolas styrelse: 

Nora Grotenfelt (Helsingfors), Maria Stoor Grenner (Esbo), Ulrika Krook (Kyrkslätt), Markus Ekholm (Borgå), Heidi Kronqvist (Nykarleby), Maria Smeds Engström (Pedersöre), Roland Träskelin (Korsholm), Dan Lindström (Kimito), Linda Mannila (Pargas), Senja Tiikkainen (St. Karins) samt de nyinvalda medlemmarna Christoffer Landtman (Helsingfors), Jukka Halonen (Raseborg) och Mattias Jansryd (Mariehamn). 

För mer information är du välkommen att kontakta verksamhetsledare Micaela Romantschuk på 050 336 20 16.