Tillbaka

17.12 Föräldrar hjältar i coronavardagen

Föräldraskap under pandemin: Föräldrarna var hjältar i vardagen då dagis och skola stängdes

Tankesmedjan Agenda och Förbundet Hem och Skola vill lyfta upp frågan om föräldrars välmående under coronapandemins första fas i våras. Forskare Harry Lunabba vid Helsingfors universitet har synat hur vårens skol- och dagisstängningar påverkat föräldrar i tankesmedjan Agendas rapport Corona och Svenskfinland. ”Det är uppenbart att det varit en mycket ojämn påfrestning på familjerna. Speciellt de föräldrar som haft yngre barn och samtidigt distansjobbat har varit hårt pressade”.

En sådan förälder är fyrabarnsmamman Marion Björkstén från Helsingfors.

”Att vara tutor, rastvakt och hushållerska vid sidan av att sköta det egna heltidsarbetet på distans var (under coronavåren) en mycket utmanande ekvation”, vittnar Marion Björkstén om. Hon är en av de föräldrar som samlats till en föräldrapanel i Lagstads skola för att dela med sig av upplevelser och erfarenheter från våren.

Föräldrapanelen ordnades i november av tankesmedjan Agenda och Förbundet Hem och Skola för att ge föräldrar en chans att diskutera hur familjen mår, i sviterna av ett år med både distansskola och undantagstillstånd. Diskussionen spelades in och resulterade i fyra videoklipp som publiceras i december via Hem och Skolas och tankesmedjan Agendas kanaler i sociala medier.

Anders Adlercreutz, ordförande i Förbundet Hem och Skola och riksdagsledamot (SFP), säger att särskilt de föräldrar som inte haft möjlighet att arbeta hemifrån medan barnen haft distansskola har varit oroliga.

”Under tiden för distansundervisningen är det viktigt att pedagoger hittar nya sätt att hålla kontakten med föräldrarna. Då är ett årligt kvartsamtal inte nog, utan det handlar om att utveckla nya modeller för att hålla kontakten som t.ex. ett telefonsamtal i slutet av veckan till elevens förälder för att kolla läget”, säger Anders Adlercreutz.

I diskussionerna deltar förutom Harry Lunabba och Anders Adlercreutz fem föräldrar från Helsingfors, Esbo, Sibbo och Kyrkslätt samt rektor, speciallärare och en klasslärare från Lagstads skola i Esbo. Diskussionerna modereras av Ted Urho och Micaela Romantschuk.

I de fyra filmerna diskuteras fyra olika temahelheter: Jobb och skola under samma tak, kommunikation mellan hem och skola, praktiska tips i vardagen samt framtiden.

Filmerna publiceras på www.agenda.fi och hemochskola.fi samt på sociala medier.

Mera information ger:

Ted Urho, verksamhetsledare
Tankesmedjan Agenda
050-5447730
ted.urho@agenda.fi

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare
Förbundet Hem och Skola
050-3362016
micaela@hemochskola.fi

Rapporten ”Corona och Svenskfinland”:
https://www.agenda.fi/Rapport/corona-och-svenskfinland/