Tillbaka

5.8 Glänta på dörren till skola och dagis

Hem och Skola gläntar på dörren till skolan och daghemmet.
Sommarlovet tar slut och i många familjer innebär det stora förändringar då barnet börjar på daghem, inleder sin skolgång eller börjar i högstadiet. De här övergångsskedena kan oroa en som förälder. Hur kommer barnet att trivas och integreras i gruppen? Vilka nya förväntningar ställs på mig som förälder och hurdana förväntningar har jag på daghemmet eller skolan?

För att stödja nya föräldrar i de här situationerna har Hem och Skola utarbetat broschyrer som ger föräldrar både vägkost och råd om vad den nya vardagen kommer att innebära för barnet och hela familjen.

Broschyren Dagis börjar- Välkommen! lyfter fram vikten av att samarbetet mellan föräldrar och daghemmets personal genast inleds vid starten då barnet stegvis vänjer sig vid vardagen på daghemmet. I den processen är ett nära samarbete och samförstånd med pedagogerna viktigt så att barnet kan känna sig tryggt i den nya miljön. Var aktiv som förälder och fråga personalen om vad man gör på daghemmet så du kan samtala med ditt barn om vad som hänt under dagen. Genom att visa att du litar på pedagogernas erfarenhet och kompetens bidrar du själv till att göra daghemsstarten mjukare för ditt barn.

Skolan börjar – Välkommen! är skriven för föräldrar vars barn inleder sin skolgång. Hurdana förändrade förväntningar ställs på familjens vardag? Hur kan man som förälder stödja barnets skolgång på bästa sätt? Svaren på frågorna hittar du i broschyren.

Välkommen till högstadiet! riktar sig till föräldrar vars barn börjar i årskurs 7. I årskurs 7-9 förändras mycket i de ungas liv. Plötsligt finns det många nya elever i klassen som man inte känner från tidigare. Hur kan man som förälder till ett barn i ett högstadium intressera sig för barnets skolgång? Ser föräldraengagemanget annorlunda ut i högstadiet? Nu är det inte dags att backa utan tvärtom ta ett aktivare grepp som förälder. Under åren i årskurs 7-9 behövs föräldranätverk kanske mera än någonsin och den unga behöver alltjämt de vuxnas intresse och stöd för sitt skolarbete.

Hem och Skolas broschyrer för föräldrar gläntar på dörren till höstens nya vardag. Materialet har skapats i samarbete med Suomen Vanhempainliitto och finns också översatt till andra språk än svenska och finska.

Broschyrerna kan läsas och spridas via:
www.hemochskola.fi/material

Mera information ger:
Förbundet Hem och Skolas verksamhetsledare Micaela Romantschuk Tfn 050-336 20 16