Tillbaka

25.5 Nykter – Solklart!

Pressmeddelande för kampanjen Nykter – Solklart 2020.

Viktigt med sunda levnadsvanor under undantagsförhållandena.

Alla aktörer som står bakom kampanjen Nykter – Solklart! uppmanar den vuxna befolkningen i vårt land att tillsammans ta hand om våra barn och unga och säkerställa att de får leva i en sund och trygg miljö. Samtidigt ger aktörerna sitt stöd till alla som är verksamma inom hälso- och sjukvården, ungdoms- och socialarbetet och polis- och räddningsväsendet i den rådande undantagssituationen.

COVID 19-pandemin tvingar oss att se på världen i ett nytt ljus. Den visar också hur viktigt det är med hälsa och välmående. Den bästa utgångspunkten mot alla sjukdomar är att vi på lång sikt sköter om vår hälsa och vidtar ändamålsenliga skyddsåtgärder. Användning av rusmedel försvagar den grundläggande hälsan och kroppens immunförsvar, och ökar därigenom sjukdomsrisken betydligt.

I samband med isoleringen och de många veckor som människor tillbringat hemma har försäljningen av alkohol ökat i Finland. Situationen är oroväckande också för barn och unga. Nu behöver våra unga mer än någonsin att deras föräldrar föregår med gott exempel och ansvarsfullt sköter om sin hälsa. De ungas studier och fritidssysselsättningar förändrades över en natt, och nu gäller det för föräldrarna att trygga förutsättningarna för de unga genom att finnas till för kraftgivande samvaro.

I kampanjen Nykter – Solklart! i år uppmuntrar unga varandra i sociala medier att fira fritiden och sommaren utan rusmedel. I sina videoklipp berättar de unga om sina förväntningar på sommaren. Nu behövs det nya och innovativa sätt att hålla kontakt för att vi ska kunna bryta epidemin och sköta om vårt psykiska välmående. De unga har gjort kampanjvideor som visar prov på omsorg, humor och uthållighet under de exceptionella förhållandena. De ger varandra stark uppmuntran.

Just nu råder det en särskilt stor oro för unga som riskerar att bli utslagna och utveckla ett riskbruk av rusmedel. På Island har de ungas användning av rusmedel minskat markant tack vare målmedvetet arbete under 20 år. Det här kallas det isländska undret. Nu är det dags att skapa ett likadant under i Finland och att stödja de unga i vårt land i riktning mot en permanent sund och rusmedelsfri framtid. En förutsättning för att det ska lyckas är att vi värnar om barnens och de ungas välbefinnande, och att vi identifierar unga som behöver hjälp med missbruksproblem och ger dem det stöd de behöver. Det gäller också att målmedvetet ingripa i olaglig försäljning och förmedling av rusmedel, vilket är alla vuxnas skyldighet. Vi får inte lämna någon ensam! Uppmuntran till ett rusmedelsfritt liv är den bästa grunden för en sund framtid.

Ett sunt och tryggt sommarlov är den mest uppmuntrande belöningen efter det långa skolåret, oberoende av vilka orsaker och möjligheter det finns att festa på sommaren. En sund sommar för våra unga behöver bli ett gemensamt mål. Därför ska alla vuxna som har fostraransvar hjälpa och stödja de unga i detta. Barnens och de ungas hälsa är vårt lands framtid!

Kampanjen Nykter – Solklart! ordnas nu för adertonde gången. Partner i kampanjen tillsammans med Nykterhetens Vänner rf är ASH Finland, Centralförbundet för Barnskydd, Erkki Poikosen säätiö, Estlands Nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, Finlands Röda Kors, Finska Blåbandsförbundet, Förbundet Hem och Skola rf, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, KRAN rf, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Rädda Barnen och Sinuli.

Aktörerna i kampanjen Nykter – Solklart! gratulerar varmt alla unga som tagit examen och som ska få pusta ut med sommarlov. Vi önskar er alla välbefinnande och hälsa.
Vi firar tryggt utan rusmedel!

Mer information:
Marko Kailasmaa, verksamhetsledare, Nykterhetens Vänner rf
marko.kailasmaa@raitis.fi, tfn 040 455 4356
www.selvinpainkesaan.fi/ruotsi
http://instagram.com/selvinpainkesaan
www.facebook.com > Selvin päin kesään