Tillbaka

7.1 Nytänk om samarbetet med hemmen

Utvidgningen av läroplikten förutsätter nytänk om samarbetet med hemmen

Hittills har föräldrarnas lagstadgade ansvar för att sköta om barnets och den ungas skolgång upphört när barnet fått ett avgångsbetyg från grundskolan. När läroplikten utvidgas, utsträcker sig föräldrarnas ansvar fram till dess att den unga fyller 18 år eller har fått en examen på andra stadiet.

Till dags dato har samarbetet med hemmen varit rätt begränsat på andra stadiet. Nu ökar behovet avsevärt. Därför gäller det för skolor inom den grundläggande utbildningen och läroanstalter på andra stadiet att snabbt börja ta fram fungerande modeller för samarbetet med föräldrarna, så att det blir möjligt att nå målen med läroplikten.

Ett fungerande samarbete förutsätter att de som ger handledning till klasser som slutför sin grundläggande utbildning och till studerande i andra stadiet tar initiativ, kommunicerar med framförhållning och genuint lär känna familjerna. Det gäller att kalla samman föräldrarna och uppmuntra dem att samarbeta med läroanstalten, så att de kan stödja de ungas studier.

Målet med läropliktsreformen är att alla unga som slutför sina studier i grundskolan börjar i andra stadiet. Coronakrisen har visat att en del av de unga inom både den grundläggande utbildningen och utbildningen i andra stadiet inte längre hänger med. Det är viktigt att med gemensamma krafter hjälpa dem att komma i kapp.

– Vi har inte råd att låta en enda ungdom falla mellan stolarna, säger verksamhetsledare Ulla Siimes vid Suomen Vanhempainliitto.

Även föräldrarna ska ta initiativ och vara aktiva. De ska ta en ny, fräsch blick på läropliktens innehåll och de kommande studiernas mål tillsammans med de unga. Det är också bra för föräldrarna att nätverka med varandra och att genom detta skapa säkerhetsnät för de unga i samarbete med läroanstalternas personal. Det gäller att se till att det inte uppstår en avgrund mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet som den unga inte lyckas ta sig över.

– Grundskolans slutskede är en viktig övergångsperiod i tonåringens liv. Föräldrarna behöver läroanstalternas stöd för att bära det gemensamma fostraransvaret, påminner Micaela Romantschuk, verksamhetsledare för Förbundet Hem och Skola.

Förbundet Hem och Skola i Finland och Suomen Vanhempainliitto har i samarbete tagit fram guiden Välkommen till andra stadiet, som innehåller information till föräldrar om den ungas studier och välbefinnande. https://www.hemochskola.fi/material/

Micaela Romantschuk, verksamhetsledare, Förbundet Hem och Skola i Finland
050 336 2016
micaela@hemochskola.fi

Ulla Siimes, verksamhetsledare, Suomen Vanhempainliitto
040 553 0981
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi