Tillbaka

25.4 Förbundet Hem och Skola grundas i turbulenta tider 1969


Den 8 maj 1969 grundades Förbundet Hem och Skola av föräldraföreningar som tyckte att det var dags att samarbeta för föräldrarnas insyn och delaktighet i skolfrågor. – I slutet av 60-talet fanns det många föräldraföreningar som hade i uppdrag att skaffa pengar och understöd till skolan, men nu var det samverkan och påverkningsmöjligheter som vi föräldrar ville ha, berättar Förbundets första ordförande Mary Nybergh, som är idag är 97 år gammal. Förbundet skulle bli en centralorganisation som skulle föra samman krafter och tankar som fanns ute i de lokala föräldraföreningarna. Tjugofyra föreningar beslöt sig att genast ansluta sig till Förbundet Hem och Skola.

År 1969 var året efter studentrevolter med vågade idéer om elevdemokrati. Ett ökat föräldrainflytande var högaktuellt. Tanken om att införa grundskolan, en och samma skola för alla familjers barn, var i tiderna en radikal samhällelig idé.

-Det som vi inom Förbundet Hem och Skola tyckte var viktigt var att det inte skulle gå partipolitik i skoldebatten, utan att man skulle skapa ett samarbetsforum för föräldrar som på bred bas skulle verka för att utveckla en god skola, berättar Mary Nybergh. Speciellt inom de tidigare läroverken som till stor del var privata, fanns det en stor misstro mot grundskolan och en rädsla för att alla skulle stöpas i samma form. De föräldrar vars barn gick i folkskola däremot välkomnade införandet av grundskolan. Övergången till grundskolan skedde etappvis i olika regioner i landet mellan åren 1972-1977.

Anders Adlercreutz som idag är ordförande i Förbundet Hem och Skola, ser att många av de frågor som var på agendan redan i början återstår. Frågan om en jämlik skola som ser och bejakar elevernas individuella behov, är än idag en kärnfråga i Förbundet Hem och Skolas verksamhet. Hur kan föräldrar stöda barnens skolgång och medverka till att de får de kompetenser som behövs i framtiden? Idag är det en annan generation föräldrar vid rodret på Förbundet Hem och Skola men det som är gemensamt är att inga förändringar, vare sig i samhället eller skolan, nås utan engagemang. Här är det på sin plats att tacka de hundratals föräldrar som engagerat sig under de 50 åren i Förbundet Hem och Skolas verksamhet och de tusentals som under åren varit aktiva i någon av de 285 medlemsföreningarna i skolor och på dagis som Förbundet har idag, säger förbundsordförande Adlercreutz.

Mera information ger:

Förbundsordförande Anders Adlercreutz Tfn 044-098 12 21

Tidigare ordförande och verksamhetsledare Mary Nybergh Tfn 050-327 04 09

Bild: Marcus Rosenlund