Tillbaka

21.1 Bokpaket till åk 5: Tidsresor och vänskap

Bokpaket till åk 5: Tidsresor, vänskap, miljöhot och zombier.

Sammanlagt 170 femteklasser i Svenskfinland har i dagarna fått ett nytt bokpaket. Gåvan innehåller tio nya böcker särskilt utvalda för läsare i femman tillsammans med ett tillhörande pedagogiskt material. Inspirationsmaterialet ska främja läsintresset bland skoleleverna och locka till fördjupning med diskussionsfrågor och kreativa ordkonstuppgifter. Böckerna och materialet är finansierade av Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och delas ut av Förbundet Hem och Skola i samarbete med Sydkustens ordkonstskola som står för bokurvalet och inspirationsmaterialet.

Bokpaketet är ett årligt stipendium som klasslärare har möjlighet att ansöka om turvis till årskurs ett och årskurs fem. I årets paket ingår fem nya finlandssvenska böcker och fem svenska eller översatta böcker med teman såsom vänskap, drömmar, tidsresor, historiska händelser och miljöhot.

Att välja ut tio titlar bland en mängd fina böcker är en rolig och knepig uppgift, berättar planerare Maja Ottelin på Sydkustens ordkonstskola. I år tipsar vi därför också om fler böcker i samma teman på vår hemsida. Flera av de böckerna har också tillhörande lärarhandledningar om ämnen som Förintelsen eller ungas könsidentitet. De här böckerna kan klasserna gärna skaffa fram via biblioteket som komplement till de tio böcker de nu får i gåva. För klasser som blivit utan bokpaket lönar det sig att kontakta det lokala biblioteket och reservera samma böcker den vägen.
Det tillhörande inspirationsmaterialet är ett häfte på 16 sidor med tips på hur man kan fördjupa läsupplevelsen genom diskussion i klassen och eget skapande utgående från böckerna. Materialet är fritt tillgängligt på nätet och det kan användas i klassen, för självstudier och som stöd för läsning i hemmet. I det nya materialet ingår en tipslista för att öka läslusten också hemma tillsammans skolelevernas föräldrar.
Det pedagogiska materialet och tipsen för mera lässug hemma hittas på ordkonstskolans webbplats: www.ordkonst.fi/sv/bestall/bokpaket/

Mera information: planerare Maja Ottelin tfn 045-894 4089 maja.ottelin@sydkusten.fi

Läsambassadörerna gör digitala besök kring böckerna
De finlandssvenska läsambassadörerna erbjuder under våren 2021 digitala inspirationsbesök i klasserna. Under besöket bokpratar de om böckerna i form av ett bok-quiz som hjälper den enskilda eleven att hitta en passande bok.
För klasslärare i åk 5 som vill veta mer om böckerna ordnas också en digital träff där läsambassadörerna kort presenterar varje bok och olika pedagogiska verktyg. Tillfällena hålls Tisdag 2.2, 10.2 och 18.2 klockan 15.00-16.30. Träffarna är öppna också för dem som inte har beviljats ett bokpaket. Anmälningar tas emot av amanda.audas-kass@sydkusten.fi och henrika.andersson@sydkusten.fi

Följande böcker ingår i Lisi Wahls bokpaket till åk 5 år 2021:
Alaska Anna Woltz, översättning Olov Hyllienmark
De sista barnen på jorden, Max Brallier & Douglas Holgate (ill.), översättning Helena Dahlgren
Hanna 1918, Monica Borg-Sunabacka & Terese Bast (ill.)
Jag överlevde Titanics undergång 1912, Lauren Tarshis, översättning Emeli André
Kalle Knaster, Miranda och tavelmysteriet, Carina Wolff-Brandt
Mitt bottenliv, Linda Bondestam
Nattexpressen, Karin Erlandsson & Peter Bergting (ill.)
Om fötts till groda, Annika Sandelin & Karoliina Pertamo (ill.)
Rick, Alex Gino, översättning Ylva Kempe
Vi kommer snart hem igen, Jessica Bab Bonde & Peter Bergting (ill.)