Tillbaka

6.8 Pressmedd. Reagera på smygavgifter

Hem och Skola: Reagera på smygavgifter i grundskolan

Förbundet Hem och Skola vill inför terminsstarten uppmana alla som jobbar inom den grundläggande utbildningen att påminna sig om att aktiviteter som knyter an till skolarbetet skall vara avgiftsfria. Avgiftsfriheten är en grundprincip som skolor inte skall ge avkall på. Den garanterar likvärdiga möjligheter för alla barn oberoende av föräldrarnas ekonomiska situation.

Läroplanen är ett bindande styrdokument. Det är kommunen som skall se till att skolorna har tillräckliga resurser att fullfölja det som står i läroplanen. Det är inte okej att uppbära mindre eller större avgifter från familjerna för att skolan skall kunna följa läroplanen. Bättre blir det inte heller av att göra klassvisa överenskommelser gällande penninginsamlandet. ”Det är inte lätt att vara den förälder som inte har extra pengar, inte heller att vara den som skall stiga upp och ta principen om avgiftsfrihet till tals”, säger Hem och Skolas förbundsordförande Anders Adlercreutz.  

Signalen från skolans sida skall vara klar; alla elever har rätt att delta i skolans aktiviteter på lika villkor, oberoende om föräldrarna varit med och samlat in medel eller inte. Föräldrainsatser för penninginsamling är alltid frivilliga.

Föräldraföreningars primära uppgift är att stöda och stärka samarbetet mellan skolans personal och föräldrarna. Målsättningen är att jobba för en hälsosam och trygg uppväxtmiljö för alla barn. Föreningens uppgift är i första hand att föra fram föräldrarnas åsikt kring fostran och lärande, inte att samla in medel för att täppa till luckor i skolans budget. Om anskaffning av medel blir det centrala i föreningens verksamhet så är frågan om det finns tillräckligt med krafter och resurser för den huvudsakliga uppgiften.

Hem och Skola uppmanar beslutsfattare i kommunerna att ta sitt ansvar så att skolorna har tillräckliga resurser för att genomföra det som läroplanen förutsätter. Det är viktigt att också  föräldraföreningen reagerar på smygavgifter ifall de förekommer i den egna skolan och tar tag i frågan, säger förbundsordförande Adlercreutz.

Mera information ger:

Ordförande, Anders Adlercreutz

Förbundet Hem och Skola

Tfn 044-098 12 21