Tillbaka

28.8 Katarina Perander-Norrgård ny på Hem och Skola

Katarina Perander-Norrgård nyanställd rådgivare på Hem och Skola.

Förbundet Hem och Skola har en ny medarbetare i Katarina Perander-Norrgård som började på sitt nya jobb i augusti. Perander-Norrgård är själv tvåbarnsmamma och har varit föreningsaktiv i Staffansby Hem och Skola i Helsingfors. Till sin utbildning är hon socialpsykolog och håller på att slutföra sin doktorsavhandling i pedagogik vid Helsingfors universitet.

Katarina Perander-Norrgård har forskat i hurdant stöd unga vuxna behöver vid övergången till högre utbildning ”Insikterna om den här processen är till nytta i mitt nya jobb, som långt handlar om att lyfta upp hur man som förälder kan stödja sitt barns lärande och befrämja goda studievanor”, säger Perander-Norrgård. Varje förälder, oberoende av egen utbildningsnivå och egna skolerfarenheter, kan stödja sitt barns lärstig. Det är viktigt att pedagogerna på daghemmen och i skolan är tydliga kring det här i sin kommunikation med föräldrar.

I sitt arbete kommer Perander-Norrgård bl.a. att utveckla material och föreläsa för blivande och redan verksamma pedagoger. ”I sista hand så är det mycket frågan om att lyfta upp det faktum att goda och tillitsfulla relationer mellan vuxna i barnens vardag stöder lärandet ”, framhåller Perander-Norrgård.

Mera information ger:

Katarina Perander-Norrgård
Rådgivare vid Förbundet Hem och Skola
Tfn 040-736 27 67

Bild för webb
Bild högresolution

Fotograf: Karin Lindroos