Södra Österbotten

Södra Österbotten (57 föreningar)

Föreningar på dagis(*) och kombinerade dagis-skolföreningar (#)

Kaskö (1 förening)
Föräldraföreningen vid Kaskö svenska skola rf

Kristinestad (3 föreningar)
Hem och Skola vid Kristinestads högstadieskola rf
Hem och Skola vid Kristinestads skola rf
Lappfjärd Hem och Skola rf

Korsholm (14 föreningar)
Föräldraföreningen för Replot-Björkö skola rf
Föräldraföreningen vid Iskmo daghem rf (*)
Föräldraföreningen vid Karperö daghem (*)
Hankmo daghems föräldraförening rf (*)
Hem och skola föreningen vid Korsholms högstadium rf
Hem- och Skolaföreningen vid Smedsby-Böle skola rf
Hem och Skola i Helsingby rf
Petsmo hem och dagis rf (*)
Hem och Skola vid Kvevlax Lärcenter rf
Hem & Skola vid Norra Korsholms skola rf
Solf Hem & Skola rf
Vallgrund Hem och Skola rf (#)
Replot daghems föräldraförening Redet rf (*)
Tölby-Vikby Hem och Skola rf

Korsnäs (5 föreningar)
Föräldraföreningen vid Harrströms daghem rf
Föräldraföreningen Tulavippan rf (*)
Korsnäs Hem och Skola rf
Molpe Hem och Skola-förening rf
Taklax Hem och Skola rf

Malax (9 föreningar)
Bergö Hem och Skola-förening rf
Föräldraföreningen vid Bergö daghem rf (*)
Föräldraföreningen vid Knattebo daghem rf (*)
Föräldraföreningen vid Smultronstället i Petalax rf (*)
Hem och Skola vid Högstadiet i Petalax rf
Yttermalax Hem och Skola rf
Petalax Hem och Skola förening rf
Solhagens föräldraförening rf (*)
Övermalax Hem och Skola rf

Närpes (9 föreningar)
Föräldraföreningen vid Skogsdungens daghem rf (*)
Föräldraföreningen vid Töjby daghem (*)
Föräldraföreningen för Västra Närpes skola rf
Föräldraföreningen vid Yttermark skola rf
Föräldraföreningen vid Övermark lågstadieskola rf
Hem och Skola-föreningen i Närpes rf
Mosebacke Hem och Skola rf
Pjelax Hem och Skola rf
Pörtom Hem och Skola rf
Stenbackens Hem och Skola rf

Vasa (10 föreningar)
Föräldraföreningen vid Borgaregatans skola rf
Föräldraföreningen vid Gerby lågstadium rf
Föräldraföreningen vid Haga skola rf
Föräldraföreningen vid Kolibridalens daghem (*)
Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas högstadium rf
Föräldraföreningen vid Vasa övningsskolas lågstadium rf
Hem och skola-föreningen Krokodilen vid Vasa gymnasium rf
Strandsvalans föräldraförening rf (*)
Sundom Hem och Skola rf
Vikinga Hem och Skola rf

Vörå (7 föreningar)
Centrumskolans Hem och Skola rf
Föreningen Hem och Skola vid Rökiö skola rf
Föreningen Hem och Skola vid Tegengrensskolan rf
Kimo hem och skola rf
Koskeby Hem och skola rf
Maxmo Kyrkoby hem och skola rf
Särkimo Hem och skola rf