Novellkarusellen

Novellkarusellen bygger på enkel idé. Alla Hem och Skola-föreningar får välja en novellsamling som vi på förbundet bjuder på. Varje förälder som läser boken skriver sitt namn i boken och ger den sedan vidare till följande läsare. Boken går därmed från hand till hand.

Fördelen med noveller är att de är korta och går ganska snabbt att läsa.

Extra roligt blir det om Novellkarusellen kan inspirera till bokträffar med alla som har läst boken. Det tror vi att gör gott för gemenskapen bland föräldrarna. 

Novellkarusellens böcker 

Vilken novellsamling vill din Hem och Skola-förening välja? Här kan ni välja den bok som passar just er. Gör så här: 

  1. Välj en bok och mejla titeln till novellkarusellen@hemochskola.fi
  1. I mejlet ska ni skriva namnet på föreningens ordförande, telefonnummer (telefonnumret är nödvändigt för försändelsen), mejladress och till vilken adress boken ska skickas. 
  1. Det kommer att finnas en namnlista på insidan av bokens pärm. Varje läsare skriver sitt namn på listan innan hen ger boken vidare. 
  1.  Varje läsare får gärna sprida ordet om Novellkarusellen på sociala medier med @hemochskolaifinland och #novellkarusellen – tack! 

Novellkarusellen ingår i vår Läs själv-kampanj.

Novellkarusellen-logo