Modellstadgar

Förbundet rekommenderar varmt att ni i er förening använder er av de förhandsgranskade modellstadgarna. Det blir både lättare och billigare än att skapa en helt egen version av stadgar.

Notera att Patent- och registerstyrelsen inte godkänner att föreningarna själva fyller i uppgifter i förhandsgranskade modellstadgar (utom föreningens namn och hemort). Ifall det görs flera ändringar i dokumentet uppfattar PRH att det inte är samma förhandsgranskade dokument.

Direktiven nedan gäller då ni använder modellstadgarna:

Modellstadgar för Hem och skola-föreningar, diarienummer 2019/521206Y. Dessa modellstadgar är förhandsgranskade av Patent- och registerstyrelsen 6.11.2019.

Anmälan om förändrade/nya stadgar kan inte lämnas in elektroniskt utan postas till patent- och registerstyrelsen tillsammans med bifogat kvittot över erlagd avgift (50,- kollat 6.5.2020). Istället för att bifoga stadgarna räcker det med att kopiera och komplettera med följande text:

Förbundet Hem och Skola i Finland rf (medlemsförening).
Föreningen har godkänt de 6.11.2019 förhandsgranskade stadgarna, Förhandsgranskning (2019/521206Y). Föreningens namn är XXXXXXX och hemort XXXXXX