Modellstadgar

Vi rekommenderar att er förening använder de förhandsgranskade modellstadgarna. Det blir både lättare och billigare än att skapa en helt egen version av stadgar.

Notera att Patent- och registerstyrelsen inte godkänner att föreningarna själva fyller i uppgifter i förhandsgranskade modellstadgar (utom föreningens namn och hemort). Ifall det görs flera ändringar i dokumentet uppfattar PRH att det inte är samma förhandsgranskade dokument.

Direktiven nedan gäller då ni använder modellstadgarna:

Modellstadgar för Hem och skola-föreningar, diarienummer 2020/528223Y. Dessa modellstadgar är förhandsgranskade av Patent- och registerstyrelsen.

En nygrundad förening som önskar använda sig av våra förhandsgranskade stadgar kan inte göra anmälan elektroniskt utan grundanmälan postas till Patent- och registerstyrelsen tillsammans med bifogat kvitto över erlagd avgift (50,- kollat 25.5.2021). Istället för att bifoga stadgarna räcker det med att kopiera och komplettera med följande text:

Förbundet Hem och Skola i Finland rf (medlemsförening).
Föreningen har godkänt de förhandsgranskade stadgarna, Förhandsgranskning (2020/528223Y). Föreningens namn är XXXXXXX och hemort XXXXXX

Om en existerande förening önskar byta till våra förhandsgranskade stadgar kan det göras elektroniskt genom att uppge diarienumret 2020/528223Y som startkod.