Tillbaka

Micaela Romantschuk

Micaela Romantschuk är förbundets verksamhetsledare. Hon föreläser om samverkan mellan hemmen och skolan.