Tillbaka

Micaela Romantschuk

Micaela Romantschuk är förbundets verksamhetsledare. Hon föreläser om samverkan mellan hemmen och skolan.

Kontaktuppgifter:
micaela@hemochskola.fi
050 336 2016