Materialbank för föreningar

Här finns material om Fokus Må bra som föreningen kan använda och ladda ner.


Introduktion till Fokus Må bra

Diskussionsunderlag för föreningar om vad som skapar välbefinnande

Video: Varför Fokus Må bra

Presentationsbrev om Fokus Må bra

Vikbar liten broschyr över presentationsbrevStyrkekort och övningar att göra hemma

Introduktion till Fokus Må bra och styrkekorten

Styrkekort som kan skrivas ut

Övningar i positiv psykologi och medveten närvaro del 1 och del 2.


Övningar med temat hopp

Här finns några övningar som du kan göra tillsammans med barnen för att hålla hoppet levande.


Grafiskt material

Nedan finns grafiska element radade efter varandra som föreningar får använda. Varje bild är länkad till en bildfil som ni kan ladda ner och använda.

En liten manual för sociala medier