Materialbank för föreningar

Här finns ett finns material om Fokus Må bra som föreningen kan använda och ladda ner.

Introduktion till Fokus Må bra

Diskussionsunderlag för föreningar om vad som skapar välbefinnande (Användes i samband med regionala träffar ht 2021)

Video: Varför Fokus Må bra

Presentationsbrev om Fokus Må bra. (maj 2021)

Vikbar liten broschyr över presentationsbrev. (maj 2021)


Styrkekort och övningar att göra hemma

Introduktion till Fokus Må bra och styrkekorten

Styrkekort som kan skrivas ut

Övningar i positiv psykologi och medveten närvaro att göra hemma, del 1) och del 2). Ingick i Tidningen Hem och Skola 3/2021.


Grafiskt material

Använd gärna det grafiska materialet och hashtaggen #fokusmåbra i samband med uppdateringarna.

PowerPoint-botten för egna presentationer.

Nedan finns grafiska element radade efter varandra som föreningar får använda sig av. Varje bild är länkad till en bildfil som ni kan ladda ner och använda er av.

Ifall ni vill ha anvisningar hur man använder sig t.ex. av ramen som finns här nedan i Instagram så finns råd och anvisningar här: En liten manual för sociala medier