Tillbaka

Catarina Bärlund-Palm

Catarina Bärlund-Palm föreläser om föräldrarnas och skolans gemensamma ansvar för barnens språk, hur man på olika sätt kan stärka språket och hur ett samarbete kring läsning byggs upp. Hon är klasslärare.

Kontaktuppgifter:
catarina.barlund-palm@evl.fi
040 582 0658