Tillbaka

Minerva Peijari

”Vi och vår jord” handlar om miljökänslor (dvs. känslor relaterade till miljö, klimat och natur) och hur vårdnadshavare kan bemöta dessa känslor hos barn på ett konstruktivt sätt. Föreläsningen är interaktiv och uppmuntrar till reflektion men ger även verktyg för känslohantering baserat på psykologisk sakkunskap.

Minerva Peijari är socialpsykolog (pol.mag) och specialist på miljöpsykologi vid föreningen Tunne ry – Känsla rf.

Hon föreläser också online.

Kontaktuppgifter:
minerva@tunne.org
0503667717