Så fungerar Peppåpraten

Peppåpraten handlar om att låta föräldrar träffas så att de får utbyta tankar och känna att de inte är ensamma med sina funderingar. Peppåpraten är Förbundet Hem och Skolas koncept för att sammanföra föräldrar som har antingen längre och kortare erfarenhet av skol- och familjevardagen. Peppåpratens målgrupp är skolans alla föräldrar.

Peppåpraten är enkel att ordna

Ni bestämmer själv förutsättningarna för träffen. I princip kan en Peppåpratträff ordnas var som helst, men förmodligen är en lugn o trygg miljö att föredra. Tidpunkten är alltid knepig, vi har hunnit se att både morgon och kväll kan fungera. Här lönar det sig att prova och variera för att nå ut till så många peppåpratare som möjligt.

Vad ska peppåpratarna prata om?

Att bara träffas och prata vitt och brett om föräldraskap kan visserligen fungera, men ofta vill diskussionsdeltagare ha en struktur – eller få möjlighet att påverka diskussionsämnet. Därför föreslår vi två alternativa modeller:

  1. Ett förbestämt diskussionsämne. Låt oss som exempel anta att det på sistone har skrivits mycket i tidningen om att lärarna slår larm om hur trötta eleverna är på morgonen. Då kan Hur få barnen tidigare i säng? vara rubriken för Peppåpraten. För att inleda den diskussionen räcker det med att diskussionsledaren kort refererar de viktigaste poängerna i nyhetsartikeln, sedan är ordet fritt.
  • Vaska tillsammans fram diskussionsämnet. En Peppåpratträff kan också inledas med att peppåpratarna listar de ämnen som man vill diskutera. Ett sätt är att alla skriver upp sina tre förslag på olika klisterlappar som läggs upp på en vägg. Sedan sorteras förslagen och de ämnen som väckt mest intresse är de som Peppåpraten fokuserar på. De ämnen som gruppen inte hinner diskutera kan förstås sparas till följande Peppåprat.

Värt att notera: en vanlig förväntan är att en sakkunnig föreläsare ska kallas in, men själva grundidén med Peppåpraten är att ge föräldrarna möjlighet att bland andra föräldrar dela med sig av sina tankar, rutiner och beprövade tips.

Däremot kan en föreläsare vara en uppskattad uppföljningsaktivitet att kroka på en Peppåpratträff. Om peppåpratarna vill fördjupa sig i ämnet kan en föreläsare bokas, till exempel via Förbundet Hem och Skolas föreläsarnätverk.

Anpassa Peppåpraten så att den passar er. Var flexibla och pröva olika saker. Om ni har frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss på Förbundet Hem och Skola.

Christian Joffs +358443173474

Jocke Enegren +3585030170 99

Förnamn.efternamn@hemochskola.fi