Så fungerar Peppåpraten

Peppåpraten handlar om att låta föräldrar träffas så att de får utbyta tankar och känna att de inte är ensamma med sina funderingar. Peppåpraten är Förbundet Hem och Skolas koncept för att sammanföra föräldrar som har antingen längre och kortare erfarenhet av skol- och familjevardagen. Peppåpratens målgrupp är skolans alla föräldrar.

En Peppåpratträff är enkel att ordna

Ni bestämmer själv förutsättningarna för träffen. En Peppåpratträff kan ordnas var som helst, men förmodligen är en lugn och trygg miljö att föredra. Tidpunkten är alltid knepig, vi har hunnit se att både morgon och kväll kan fungera. Här lönar det sig att prova och variera för att nå ut till så många som möjligt.

Vad ska peppåpratarna prata om?

Att bara träffas och prata fritt om föräldraskap kan fungera, men ofta vill deltagarna ha en struktur – eller få möjlighet att påverka diskussionsämnet. Därför föreslår vi dessa två modeller:

  1. Ett bestämt diskussionsämne. Låt oss som exempel anta att det på sistone har skrivits mycket i tidningen om att lärarna slår larm om hur trötta eleverna är på morgonen. Då kan Hur få barnen tidigare i säng? vara rubriken för Peppåpraten. För att inleda den diskussionen räcker det med att diskussionsledaren kort refererar de viktigaste poängerna i nyhetsartikeln, sedan är ordet fritt.
  2. Kom tillsammans överens om diskussionsämnet. Ni kan också inleda en träff med att deltagarna listar de ämnen som de vill diskutera. Ett sätt är att alla skriver tre förslag på olika klisterlappar, som ni sedan placerar på en vägg. Sortera förslagen. De ämnen som väckt mest intresse är de som ni fokuserar på. De ämnen som ni inte hinner diskutera kan ni spara till nästa träff.

En vanlig förväntan är att det ska finnas en utomstående gästföreläsare, men grundidén med Peppåpraten är att ge föräldrarna möjlighet att dela med sig av sina tankar, rutiner och tips.

Däremot kan ni bjuda in en föreläsare som en uppföljning till en Peppåpratträff. Kolla till exempel vilka föreläsare som ingår i Förbundet Hem och Skolas föreläsarnätverk.

Anpassa Peppåpraten så att den passar er. Var flexibla och pröva olika saker. Om ni har frågor eller funderingar är ni alltid välkomna att kontakta oss på Förbundet Hem och Skola.