Styrelsearbete

Info för styrelsemedlemmar och klassföräldrar

Här hittar du enkla beskrivningar på de olika uppdragen i en styrelse. Det här är ett förslag på hur posterna kan fördelas inom en föräldraförening. Förslaget kan fungera som underlag för diskussion när den nya styrelsen ska tillträda och internt fördela arbetsuppgifterna.


Första hjälpen för föreningar

Har ni en svacka i föreningslivet just nu? Ingen fara, tips på hur ni kan hitta ett nytt lyft hittas här