Styrelsearbete

Information till styrelsemedlemmar och klassföräldrar

Här hittar du enkla beskrivningar på de olika uppdragen i en styrelse. Det här är ett förslag på hur ni kan fördela posterna i föräldraföreningen.Förslaget kan fungera som underlag för diskussion när den nya styrelsen ska tillträda och det är dags att fördela arbetsuppgifterna.