Styrelsearbete

Infoblad för klassföräldrar och styrelsemedlemmar – tips och råd

Vi har sammanställt enkla infoblad om vad det innebär att vara klassförälder eller vara med i en förenings styrelse. Det är fritt fram att ladda ner dem och/eller kopiera upp dem och dela ut dem då nya klassföräldrar rekryteras och använda dem som underlag för diskussion om den styrelseinterna arbetsfördelningen.

Mera information:

 • Första hjälpen för föreningar – från svacka till nytt lyft. Ladda ner vårt infoblad med tips och inspiration!
 • Föreningen vill ändra sina stadgar?
  Det lättaste sättet och billigaste att ändra stadgarna är att använda Förbundet Hem och Skolas modellstadgar. De har förhandsgranskats av Patent- och registerstyrelsen PRH. Då man använder dem är behandlingstiden kortare och priset som PRH debiterar märkbart lägre. Fördelen att ha de förhandsgranskade modellstadgarna som grund då ni skriver om er förenings stadgar att de är uppdaterade och förenliga med gällande Föreningslag.
  Här kan du läsa mera om modellstadgar och hur ni kan använda dem
  Läs i era egna gällande stadgar vad som skrivs om hur stadgeändringen formellt skall gå till i er förening.
 • Info för föreningar, läs mera här.
 • Modellprotokoll, här hittar du exempel på ett protokoll från styrelsemöte.
 • Mera info för dig som är ordförande.
 • Mera info för dig som är klassförälder.