Åboland

ÅBOLAND (21 föreningar)

Föreningar på dagis(*) och kombinerade dagis-skolföreningar (#)

Björneborg (1 förening)
BSS Hem & Skola rf

Kimitoön/ Kimito (1 förening)
Kimitoöns Hem och Skola-förening rf

Pargas (12 föreningar)
Bantis föräldraförening rf (*)
Föreningen Hem och Skola i Iniö rf
Hem och Skola i Korpo rf
Hem och Skola i Nagu rf (#)
Föreningen Hem och Skola i Skräbböle rf
Föräldraföreningen för daghemmet Fyrklövern (*)
Föräldraföreningen vid Kirjala daghem rf (*)
Houtskärs Hem och Skola rf
Kirjala Hem och Skola rf
Pargas Malms Hem och Skola rf
Sarlinska Skolans och Pargas Svenska gymnasiums föräldraförening rf
Sunnanberg Hem och Skola rf

S:t Karins (2 förening)
Hem och Skola i S:t Karins rf
Knattebys föräldraförening rf (*)

Tammerfors (1 förening)
Hem och Skola i Tammerfors rf

Tavastehus (1 förening)
Tavastsvenska föräldraföreningen rf (#)

Åbo (3 förening)
Föräldraföreningen vid Daghemmet Port Arthur rf
Hem och Skola i Åbo rf
Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo rf (*)