Info till föreningar


Årsmöte

Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Då väljs ordföranden och styrelsen. En av styrelsemedlemmarna ska representera lärarkåren. Årsmötet behandlar verksamhetsplanen och budgeten för kommande verksamhetsår samt godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för året som varit.

På det första styrelsemötet efter årsmötet träffas de nya styrelsemedlemmarna och konstituerar sig. Ordföranden blir oftast vald redan på årsmötet, de övriga i styrelsen delar på uppgifter såsom sekreterare, kassör, huvudklassombud och lärarrepresentant.

Första styrelsemötet

På det första mötet är det bra att gå igenom verksamhetsplanen och budgeten. Planera in vilka evenemang föreningen ska ordna under verksamhetsåret.

I det första protokollet ska det stå vem som har rätt att använda föreningens bankkonto.

Gå igenom styrelserutinerna: vem kallar till möte, hur skickas kallelsen ut, vem skriver agendan.

Skriv under första protokollet och skicka det till banken om dispositionsrätten till bankkontot har ändrats. Skicka en eventuell ändringsanmälan till Patent- och registerstyrelsen. Fyll också i blanketten Uppgifter om medlemsföreningen.


Medlemsregister och GDPR

Föreningslagen kräver att alla föreningar upprätthåller ett medlemsregister. I och med att det innehåller personuppgifter måste föreningen behandla uppgifterna med eftertanke. Vår rekommendation är att följa anvisningarna på Föreningsresursens sidor.


Dokumentmallar för föreningar

Här finns modeller för olika dokument i word som kan vara till nytta i föreningsverksamheten.


Infoblad för klassföräldrar och styrelsemedlemmar – tips och råd

Vi har sammanställt enkla infoblad om vad det innebär att vara klassförälder eller vara med i en förenings styrelse.


Knepiga föreningsfrågor

Föreningsresursen är en sida som ger information, praktiska tips om föreningsverksamhet.


Arkivering

Alla Hem och Skola-föreningar kan anlita Svenska Centralarkivet som slutarkiv. Information om arkivering för Hem och Skola-föreningar. Svenska Centralarkivet video på Youtube “Hur man arkiverar lätt”.