Info för föreningar

Årsmöte

Årsmötet är föreningens viktigaste möte. Vid årsmötet väljs ordföranden och styrelsen. En av styrelsemedlemmarna skall representera lärarkåren. Årsmötet behandlar verksamhetsplanen och budgeten för kommande verksamhetsår samt godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för året som varit.

På första styrelsemötet efter årsmötet träffas de nya styrelsemedlemmarna och konstituerar sig. Ordföranden blir oftast vald redan av årsmötet, de andra i styrelsen delar på övriga uppgifter bl.a. sekreterare, kassör, huvudklassombud och lärarrepresentant.

Vid det första mötet är det bra att behandla verksamhetsplanen och budgeten samt att planera in vilka evenemang Hem och Skola-föreningen skall ordna/medverka i under kommande verksamhetsår. I det första protokollet skall också antecknas vem som har rätt att använda föreningens bankkonto.

Gå igenom styrelserutiner: vem kallar till möte, hur skickas kallelsen ut, vem skriver agendan o.s.v.

Efter första styrelsemötet undertecknas protokollet och sänds till banken ifall dispositionsrätten till bankkontot ändrats. En ändringsanmälan skall skickas till Patent- och registerstyrelsen, www.prh.fi, ifall namntecknaren i föreningen ändrats. Fyll också i blanketten Uppgifter om medlemsföreningen, så att information från Förbundet Hem och Skola i Finland rf hittar till rätt person.

Medlemsregister och GDPR

Enligt Föreningslagen skall alla föreningar upprätthålla ett medlemsregister. I och med att det innehåller personuppgifter så skall föreningen behandla uppgifterna med eftertanke. Vår rekommendation är att följa anvisningarna på Föreningsresursens sidor.

Dokumentmallar för föreningsbruk

Här finns modeller för olika dokument i word som kan vara till nytta i den interna föreningsverksamheten.

Infoblad för klassföräldrar och styrelsemedlemmar – tips och råd

Vi har sammanställt enkla infoblad om vad det innebär att vara klassförälder eller vara med i en förenings styrelse. Klicka här för mera information.

Knepiga föreningsfrågor

Föreningsresursen är en sida som ger information, praktiska tips om föreningsverksamhet.

Arkivering

Alla Hem och Skola-föreningar kan anlita Svenska Centralarkivet som slutarkiv. Information om arkivering för Hem och Skola-föreningar. Svenska Centralarkivet video på Youtube “Hur man arkiverar lätt”.