Canva och materialbank

Den 26.4.2024 ordnande Förbundet Hem och Skola en Online-fika: Kommunikation och Canva 101. Tillfället var mycket omtyckt så vi beslöt att dela med tillfällets presentation här:

Kommunikation och Canva 101 av Hemochskola (längst ner i PDF-format)

Vår Materialbank för föreningar:

Logga in på ditt Canva-konto och använd våra mallar för din verksamhet!