Slå ihop föreningar

Två föreningar slås ihop

Är det aktuellt för er del att gå samman med en annan förening?

Alternativen är att grunda en ny gemensam förening eller att lägga ner den ena och byta stadgar och namn på den andra

Mera information hittas via Föreningsresursen.

Gemensam förening för daghem och skola

Då skolan och daghemmet fungerar i samma byggnad, eller t.ex. på en ort med få barnfamiljer, kan det kännas onödigt att grunda en egen föräldraförening på daghemmet. Då finns alternativet att ha en gemensam föräldraförening tillsammans med skolan.

Det kan kännas mer meningsfullt att bilda en gemensam förening, istället för att grunda en helt ny förening från ingenting. Förbundet Hem och Skola rekommenderar gemensamma föreningar, för de bidrar till ett givande samarbete mellan daghemmet och skolan. De kan också underlätta stadieövergången från daghem till skola, både för föräldrarna och barnen.

Diskutera tillsammans med skolans Hem och Skola-förening om möjligheten att ha en gemensam förening. Att ha en gemensam förening kräver troligtvis ändringar i föreningens stadgar, ifall det i stadgarna står t.ex. att föreningen fungerar i en skola.

Beslutet att ändra stadgarna kan göras under ett årsmöte eller ett föreningsmöte, som sammankallas på samma sätt som ett årsmöte. Förslag på nya stadgar (t.ex. Hem och Skolas modellstadgar) presenteras och godkänns under mötet. Sedan skickas de nya stadgarna till Patent och registerstyrelsen.

Fyll i formuläret för ändringar i medlemskapet.
Skicka anhållan om ändring till:
Förbundet Hem och Skola, Nylandsgatan 17B 27, 00120 Helsingfors.
Bifoga stadgarna.

De redan fungerande gemensamma dagis-skola föreningarna bör se över sina stadgar och göra eventuella förändringar för att officiellt ta med dagis-sidan i föreningen. Då har daghemssidan möjlighet att ta del av förmånerna. Anmäl förändringarna till förbundet genom att fylla i formuläret ovan. 

Våra modellstadgar passar för alla olika typer av föreningar.