Slå ihop föreningar

Två föreningar slås ihop

Är det aktuellt för er del att gå samman med en annan förening?

Alternativen är att grunda en ny gemensam förening eller att lägga ner den ena och byta stadgar och namn på den andra.

Mera information finns på Föreningsresursen.


Gemensam förening för daghem och skola

När skolan och daghemmet finns i samma byggnad, eller på en ort med få barnfamiljer, kan det kännas onödigt att grunda en egen föräldraförening på daghemmet. Då finns alternativet att ha en gemensam föräldraförening tillsammans med skolan.

Diskutera med skolans Hem och Skola-förening möjligheten att ha en gemensam förening. En gemensam förening kräver troligtvis ändringar i föreningens stadgar om det i stadgarna står att föreningen fungerar i en skola.

Beslutet att ändra stadgarna kan göras under ett årsmöte eller ett föreningsmöte, som sammankallas på samma sätt som ett årsmöte. Förslag på nya stadgar (t.ex. Hem och Skolas modellstadgar) presenteras och godkänns under mötet. Sedan skickas de nya stadgarna till Patent och registerstyrelsen.

Fyll i formuläret för ändringar i medlemskapet.
Skicka anhållan om ändring till:
Förbundet Hem och Skola, Nylandsgatan 17B 27, 00120 Helsingfors.
Bifoga stadgarna.

De redan fungerande gemensamma föreningarna ska se över sina stadgar och göra eventuella förändringar för att officiellt ta med daghemmet i föreningen. Anmäl förändringarna till oss genom att fylla i formuläret ovan. 

Våra modellstadgar passar för alla olika typer av föreningar.