Vanliga frågor

Tidsramar:

Peppåpraten kan ordnas så många gånger som föreningen och föräldrarna önskar och tack vare peppåpratens upplägg kan träffen ordnas när det passar målgruppen bäst. Exempelvis 08.30-10.00 på morgonen eller 18:00-20.00 på kvällen.

Kostnader & ersättning för skolan/föreningen:

Programmet och peppåpraten är kostnadsfritt att delta i.

Var ordnas utbildningarna/fortbildningarna/PeppÅpraten/tematräffarna:

Fortbildningar och utbildningarna ordnas antingen fysiskt på plats i kommunen skolan ligger i eller på digitala plattformar. Till skolorna erbjuds bland annat fortbildningar kring hur lärare kan hjälpa föräldrar att stöda sitt barns lärande. Kursen famliljevänlig skola i komprimerad form. Hur skolan kan jobba tillsammans med klassföräldrar och hur skolan kan skapa en god gemenskap mellan föräldrar i skolan.

Hem och skola föreningarna erbjuds konkret stöd i utvecklingsarbetet av föreningsverksamhet och körscheman och presentationer för PeppÅpraten. Workshopen meningen med föreningen erbjuds också som ett stöd i föreningsarbetet.

Konkreta tematräffar för föräldrar ordnas i samarbete med Hem och Skola föreningarna. Under tematräffarna kan ämnen som stöttade av barns lärande, ungdomens hjärna och skärmtid behandlas.