Tips för digitala föreläsningar

Vill ni ordna en digital föräldrakväll så att både föreläsaren och åhörarna är på distans? Vi erbjuder föreningar möjligheten att anlita en av våra föreläsare digitalt som ett alternativ till en vanlig föräldrakväll.

Föreningen som bokar en föreläsare tar hand om tekniken. Föreningen skickar inbjudan med länken till deltagarna och bjuder in föreläsaren. Det finns säkert någon i styrelsen/lärarkåren/bland föräldrarna som tidigare har arrangerat digitala möten.

Alternativa distansförbindelser är många som exempelvis Zoom, Teams eller Google Meet. Om antalet deltagare är stort brukar förbindelsen bli bättre när deltagarna stänger av bild och ljud när den funktionen inte behövs.

Ta namnen på deltagarna i till exempel chatten och skicka listan efteråt med e-post till hemochskola@hemochskola.fi

Lycka till och ge gärna respons på hur kvällen utföll!