Tips för online-föreläsningar

Vill ni ordna en föräldrakväll online så att både föreläsaren och åhörarna är på distans? På grund av coronaläget erbjuder vi föreningar möjligheten att anlita en av Förbundet Hem och Skolas föreläsare online som ett alternativ till en vanlig föräldrakväll.

Föreningen som anlitar en föreläsare online administrerar det tekniska utförandet. Föreningen sprider inbjudan med länken till deltagarna och bjuder in föreläsaren. Det finns säkert någon i styrelsen/lärarkåren/bland föräldrarna som tidigare har arrangerat digitala möten.

Alternativa distansförbindelser är många som exempelvis Zoom, Teams eller Google Meet. Fördelen med t.ex. Google Meet är att deltagarna inte behöver ladda ner något program eller skapa en användarprofil. Olika tekniska plattformer kan ha olika maxantal deltagare eller tidsbegränsningar, kolla upp det före ni skickar ut inbjudan. Ifall är väldigt många som deltar så brukar förbindelsen bli bättre då är deltagarna stänger av bild och ljud då den funktionen inte behövs. Bjud gärna in föräldrar från grannskolor och dagis!

Ta upp namnen på deltagarna i t.ex. chatten och skicka listan efteråt med e-post till hemochskola@hemochskola.fi

Lycka till med spännande nya sätt att nå föräldrar och ge gärna respons på hur kvällen utföll!