Tips för digitala föreläsningar

Vill ni ordna en digital föräldrakväll där både föreläsaren och åhörarna deltar på distans? Vi erbjuder föreningar möjligheten att anlita en av våra föreläsare digitalt som ett alternativ till en föräldrakväll på plats.

Föreningen som bokar en föreläsare tar hand om tekniken. Föreningen skickar inbjudan med länken till deltagarna och bjuder in föreläsaren.

Föreläsningen kan arrangeras på Google Meet, Teams eller Zoom.

Hjälp föreläsaren vid behov att justera kamerabilden så att ljuset och vinkeln är bra. Undvik motljus eller att placera kameran för högt eller lågt.

Om antalet deltagare är stort brukar förbindelsen bli bättre när deltagarna stänger av bild och ljud när den funktionen inte behövs.

Planera för eventuell interaktivitet och dialog tillsammans med föreläsaren. Vill till exempel föreläsaren att åhörarna ska kunna ställa frågor i chatten under föreläsningen?

Lycka till och ge gärna respons på hur kvällen var!