Kontakt och logo

Christian Joffs – Sakkunnig
christian.joffs@hemochskola.fi
044 317 34 74

Jocke Enegren – Sakkunnig
jocke.enegren@hemochskola.fi
050 301 70 99

Logotyper