Varje förälder

Målsättningen i projektet Varje förälder (är en resurs för sitt barn) är att främja varje förälders möjlighet att vara ett stöd i sitt barns lärande och skolgång. Projektet riktar sig till föräldrar, daghems- och skolpersonal. Den största enskilda faktorn för barns trivsel och skolframgång är föräldrars delaktighet och engagemang. Målet är därför att öka kunskapen och medvetenhet om hur föräldrars engagemang inverkar på såväl barnens skolframgång som på barnens välbefinnande i skolan. Vi vill även öka mångfalden av verksamhetsformer för samarbete mellan hemmet och daghemmet/skolan, så att fler föräldrar känner sig manade och bekväma att delta. Inom projektet samarbetar vi med daghem, grundskolor och Hem och Skola -föreningar i Österbotten.

Vi jobbar med projektet

  • Petra Högnäs, projektledare
    petra@hemochskola.fi
    Tfn 040 090 57 15
  • Linda Björkgård, projektplanerare
    linda@hemochskola.fi
    Tfn 046 922 11 12

Samarbetspartners är Folkhälsans Förbund r.f. och Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Projektet genomförs med finansiering av STEA och pågår under tiden 2018 – 2021.