Varje förälder

Projektet Varje förälder (är en resurs för sitt barn) finns till för att främja varje förälders möjlighet att vara ett stöd i sitt barns lärande och skolgång. Projektet riktar sig till föräldrar, föräldraföreningar, daghems- och skolpersonal.

Den största enskilda faktorn för barns trivsel och skolframgång är föräldrars delaktighet och engagemang. Målet är därför att öka kunskapen och medvetenhet om hur föräldrars engagemang inverkar på såväl barnens skolframgång som på barnens välbefinnande i skolan. Vi vill även öka mångfalden av verksamhetsformer för samarbete mellan hemmet och daghemmet/skolan, så att fler föräldrar känner sig manade och bekväma att delta. Inom projektet samarbetar vi med daghem, grundskolor och Hem och Skola -föreningar i Österbotten.

Samarbetspartners är Folkhälsans Förbund r.f. och Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Projektet genomförs med finansiering av STEA och pågår under tiden 2018 – 2021.