Varje förälder

Projektet Varje förälder (är en resurs för sitt barn) har jobbat med att att främja varje förälders möjlighet att vara ett stöd i sitt barns lärande och skolgång. Projektet riktade sig till föräldrar, föräldraföreningar, daghems- och skolpersonal.

Den största enskilda faktorn för barns trivsel och skolframgång är föräldrars delaktighet och engagemang. Målet har därför varit att öka kunskapen och medvetenhet om hur föräldrars engagemang inverkar på såväl barnens skolframgång som på barnens välbefinnande i skolan. Vi ville även öka mångfalden av verksamhetsformer för samarbete mellan hemmet och daghemmet/skolan, så att fler föräldrar ska känna sig manade och bekväma att delta. Inom projektet samarbetade vi med daghem, grundskolor och Hem och Skola -föreningar i Österbotten.

Samarbetspartners var Folkhälsans Förbund r.f. och Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Projektet genomfördes med finansiering av STEA och pågick under tiden 2018 – 2021.