Varje förälder

Projektet Varje förälder (är en resurs för sitt barn) finns till för att främja varje förälders möjlighet att vara ett stöd i sitt barns lärande och skolgång. Projektet riktar sig till föräldrar, föräldraföreningar, daghems- och skolpersonal.

Den största enskilda faktorn för barns trivsel och skolframgång är föräldrars delaktighet och engagemang. Målet är därför att öka kunskapen och medvetenhet om hur föräldrars engagemang inverkar på såväl barnens skolframgång som på barnens välbefinnande i skolan. Vi vill även öka mångfalden av verksamhetsformer för samarbete mellan hemmet och daghemmet/skolan, så att fler föräldrar känner sig manade och bekväma att delta. Inom projektet samarbetar vi med daghem, grundskolor och Hem och Skola -föreningar i Österbotten.

Samarbetspartners är Folkhälsans Förbund r.f. och Barnavårdsföreningen i Finland r.f.
Projektet genomförs med finansiering av STEA och pågår under tiden 2018 – 2021.

Varje förälder blogg

Ställ inte bara in, ställ om

28.9.2020. På hösten är det många föräldrar och föreningar som hör av sig till oss. Bland mejlen häromdagen fanns en hälsning från en ordförande som vi fått lära känna redan från början av vårt projekt. Hon har nu ”vuxit ur föreningen” då hennes egna barn lämnat grundskolan och det är...

Varje förälder blogg

Utsikt från katedern

16.9.2020. Den omtumlande våren medförde förändringar för många i arbetslivet och det gjorde det också för mig. Jag fortsätter fortfarande mitt arbete på deltid för Hem och Skolas projekt Varje förälder, men sedan augusti har jag också den ena foten inne i skolvärlden. Jag tog emot ett jobb som speciallärare...

Varje förälder blogg

Undantagstillstånd och kulturella koder

21.4.2020 Jag märker att jag börjat ”avfölja” allt fler på sociala medier. Jag behöver sålla i mitt flöde för att kunna hålla fokus. I dag orkar jag inte bläddra igenom långa Instastories. Jag väljer bort företag som uppfinner krampaktiga coronavinklingar av sin verksamhet, men ratar också dem som har relevant...

Varje förälder blogg

I coronatider - Hem fulla av liv

30.3.2020 Den här veckan har jag många gånger tänkt tillbaka på ett blogginlägg, som jag läste för några år sedan. Den handlade om hur hemmen sakta men säkert tömts under de senaste årtiondena. Först for pappan för att arbeta utanför hemmet, medan mamman och barnen stannade hemma. Sedan for mamma...

Varje förälder blogg

I coronatider - erfarenheter från Island

23.3.2020 När jag bodde i Reykjavik gick grundskollärare ut i strejk. I en tid av stor tillväxt och optimism i landet stängdes alla skolor ner fem veckor in i höstterminen 2004. Alla sex till femtonåringar blev tvungna att stanna hemma, och vi lärare fungerade som strejkvakter runtom i skolorna, för...

Varje förälder blogg

Föräldramöte eller Netflix?

6.3.2020 Rubriken är provocerande, men ändå helt relevant. För många människor är tid en bristvara och man väljer noggrant hur man använder den. Dessutom finns det så mycket idag som konkurrerar om vår tid. Ett exempel är det enorma uppsving av streamingtjänster som under senaste år blivit en del av...

Varje förälder blogg

Från information till delaktighet

28.1.2020 Senaste lördag hade jag möjligheten att lyssna på en paneldiskussion som behandlade Dagisbarometern 2019. I Dagisbarometern har nästan 10 000 föräldrar till dagisbarn gett sina åsikter angående delaktighet och samarbetet mellan hemmet och daghemmet. I panelen lyfte olika experter fram sina tankar och åsikter om det som föräldrarna hade...

Varje förälder blogg

Varför gör vi som vi alltid gjort?

10.1.2020  Det här är en fråga som man kunde ställa sig nu och då under 2020. Det är också en fråga som Melody Karvonen ställde under en föreläsning i går för dagis- och skolpersonal. Föreläsningen handlande om att bemöta barn och föräldrar från andra kulturer. Den var kryddad med många...

Varje förälder blogg

Om integration och samhörighet

 10.12.2019  Förra veckan deltog jag på De finlandssvenska integrationsdagarna. Jag fick berätta om projektet Varje förälder och ta del av flera intressanta presentationer. Under dagen kunde nog konstateras att det finns kunskap och mycket engagerade människor, när det gäller integration i Svenskfinland. Fastän det är vanligast att en invandrare får...

Varje förälder blogg

Är pappa hemma?

8.11.2019 Vardagen är ofta ett pusslande med jobb, skola, dagis, hobbyn, socialt umgänge och oväntade sjukdomar i familjen. Om det dessutom finns flera barn eller färre vuxna i familjen, så kan det hända att den vuxnas händer inte alltid räcker till för att få alla pusselbitar på plats. Då är...

Varje förälder blogg

Föräldraföreningar behövs!

18.10. 2019 -Vill faktiskt skolorna samarbeta med oss, har de inte fullt upp med sitt? Ja, den frågan ställde en förening som tog kontakt med oss när vi körde i gång med projektet Varje förälder. En hel del föreningar tog kontakt och vill göra något, men de visste bara inte...

Varje förälder blogg

En kväll i Kvevlax

15.10.2019 I Kvevlax lärcenter jobbar vi på med att utveckla modellen Familjevänlig skola. Förra veckan var det föräldrarnas tur att diskutera kommunikation och samarbete. Och ja, föräldrarna hade faktiskt många åsikter och tankar kring det! Kvällen började med en kaffekopp och en inledande föreläsning med Micaela Romantschuk. Sedan fick föräldrarna...

Varje förälder blogg

Talar du styrkespråket?

8.10. 2019Nyfiken, modig, ödmjuk eller humoristisk? Tacksamhet, glädje och humor! Kommer ditt barn hem och vill tala om styrkor och positiva känslor? Då har barnet högst antagligen en lärare som går fortbildningskursen Styrka, glädje och medkänsla. I Koskeby skola och Tegengrenskolan har eleverna blivit introducerade till positiv psykologi i skolan....

Varje förälder blogg

Självstyrning och fenomen, hot eller möjlighet?

27.8.2019 Idag vill jag lyfta fram ett tema, som har behandlats de senaste veckorna i olika medier. Nämligen skolornas läroplan och nya lärmiljöer. Det diskuteras om hur ändamålsenliga nya lärmiljöer är och hur den bakomliggande pedagogiken tillämpas i olika skolor. En del föräldrar är bekymrade för om barnet alls lär...

Varje förälder blogg

Allt ok idag!

21.8.2019 De flesta känner säkert igen känslan av att ju äldre man blir, desto mer sällan får man uppleva något för första gången. Jag hade glädjen att ha en sådan upplevelse förra veckan när barnet började på första klassen i skolan. I flera veckor hade släkt och vänner frågat barnet...

Varje förälder blogg

Trường học ở Phần Lan

16.8.2019 För alla läsare som inte kan vietnamesiska, kan jag berätta att rubriken för detta blogginlägg är ”Skolan i Finland”. Det handlade det om i onsdagskväll, när ett rum i Närpes stadshus fylldes med diskussioner, funderingar, frågor och skratt. Det var fråga om föräldrastödsgruppen för vietnamesiska föräldrar som startades inom...

Varje förälder blogg

Skolan börjar

7.8.2019 Att börja skolan medför en spännande förändring i vardagen, både för barnet och för föräldrarna. Det kan kännas förväntansfullt och roligt, men för någon också nervöst och lite skrämmande att gå till skolan. Det finns mycket föräldrar kan göra för att hjälpa barnet att få en så bra skolstart...

Varje förälder blogg

Attityden spelar en roll

3.6 2019 Eleverna har fått sina betyg och äntligen är sommarlovet här! Under de senaste veckorna har man kunnat läsa om vem som fått de bästa vitsorden och vilka skolor som har rankats bäst. Tyvärr finns det ändå alltid de elever som aldrig får någon utmärkelse för god skolframgång. I...

Varje förälder blogg

Hur mår småbarnsföräldrar i Österbotten?

9.5.2019 Institutionen för hälsa och välfärd kom nyligen ut med en rapport som baserar sig på enkät till småbarnsföräldrar från 2018. I enkäten ställdes frågor om familjernas välmående och här är lite av det som kom fram bland österbottniska föräldrar. Föräldrar nöjda med sina liv Det visade sig att cirka...

Varje förälder blogg

Är alla med?

29.4.2019 Förra veckan samlades föreningsaktörer, tjänstemän, förtroendevalda och företagare vid Österbottens delaktighetsarena som ordnades i Vasa. Temat för seminariet var ”delaktighetens många ansikten” och det intresserade förstås oss i projektet Varje förälder, som jobbar med att öka varje förälders delaktighet i skol- och dagissammanhang. Under dagen hölls många intressanta föreläsningar...

Varje förälder blogg

Sinnets superkraft

23.4.2019 Den här veckan firas läsveckan och till dess ära tänkte jag skriva ner några funderingar och fakta om läsning. Läskunnighet tänker vi kanske i Finland vara en självklarhet, men det är inget vi ska ta för givet. Fastän de allra flesta knäcker läskoden senast i skolan, så är läskunnighet...

Varje förälder blogg

Egna barn och andras ungar

16.4.2019 Fritjof Sahlström, dekanus för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi, citerades nyligen i en artikel, där han bland annat sa ”andras barn är lika viktiga som våra egna”. Det här blev vi nyfikna på, så vi bokade in en intervju med honom för att få veta mera...

Varje förälder blogg

Ge och ta!

5.4.2019 Denna vecka ordnade vi i Vasa en nätverksträff, dit vi bjöd in personer från de skolor, daghem och föreningar som är piloter i projektet Varje förälder. Eftermiddagens tema var kommunikation och den leddes av Nina Dahl-Tallgren, teaterpedagog vid Wasa teater. Det var lite spännande i början när ingen av...

Varje förälder blogg

Föräldrakväll på dagis

1.4.2019 De senaste veckorna har vi fått besöka flera dagis som på olika sätt vill involvera föräldrarna i lärandet och skapa större gemenskap i föräldragrupperna. Vid ett dagis, med stort upptagningsområde och över hundra barn, hade föräldrarna efterlyst fler tillfällen att få lära känna andra föräldrar, att träffas på ett...

Varje förälder blogg

Föräldrar för hela skolans bästa

28.02.2019 En kall vinterkväll har vi stämt träff med en föräldraförening. Föreningen har kommit med i projektet Varje förälder som pilotförening och vill satsa på att nå fler föräldrar. I styrelsen sitter föräldrar, elever och lärare. De tycker alla att uppdraget de fått är viktigt; föräldraföreningarnas syfte är ju bland...

Varje förälder blogg

Vänner behövs - Marias story

15.2.2019 Det är aldrig för sent att börja skapa en bättre morgondag och man kan vända motgångar.Maria Nygård I Hem och skola -sammanhang hör man ofta uttrycket ”Föräldrar behövs”. Det stämmer, och nu i vändagstider vill jag lyfta fram föräldrarnas betydelse också i mobbningsförebyggande arbete i skolorna. På en träff...

Varje förälder blogg

Plan för samverkan

10.2.2019 Förra veckan körde vi gång arbetet i en av våra pilotskolor. I Cronhjelmskolan i Larsmo jobbar man redan aktivt för ett gott samarbetet med hemmen. Nu har skolan kommit med i projektet för att ytterligare fokusera på samverkan med föräldrarna. Efter en inledande föreläsning med temat Föräldrar som resurs...

Varje förälder blogg

Föreställningar och självuppfyllande profetior

23.1.2019 Hur förväntar vi oss att våra barn ska klara sig och prestera i skolan? Bär vi på föreställningar om hur deras framtid ser ut och i så fall, hur påverkas de av våra föreställningar?     I slutet av förra året kom Unicef ut med rapport om jämlikhet och...

Varje förälder blogg

FAQ om Varje förälder

26.11.2018 När man startar ett helt nytt projekt väcker det ofta många frågor hos de som berörs av projektet. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna som ställs oss som jobbar i projektet. Det som Hem och Skola jobbar för är ju samarbete mellan föräldrar och dagis eller skola....