Nyheter

26.3 Håll kontakten under distansundervisningen

Samarbete mellan hemmet och skolan i tider för distansundervisning. Distansundervisningen har kommit väl i gång i landet. Tack till alla involverade lärare! Ett varmt tack riktas också till alla föräldrar som i den här krävande situationen stöder sina barns lärande i hemmen. Samarbete mellan skolan och hemmen behövs alldeles särskilt...

Varje förälder blogg

I coronatider - erfarenheter från Island

23.3.2020 När jag bodde i Reykjavik gick grundskollärare ut i strejk. I en tid av stor tillväxt och optimism i landet stängdes alla skolor ner fem veckor in i höstterminen 2004. Alla sex till femtonåringar blev tvungna att stanna hemma, och vi lärare fungerade som strejkvakter runtom i skolorna, för...

Nyheter

17.3 Fem råd till föräldrar i coronatider

Ta det lugnt – fem råd till föräldrar i coronatider. Regeringen har nu fattat beslut om att skolorna stängs. Det innebär att våra barn undervisas på distans. Kom ihåg att ansvaret för undervisningen är skolans men att du som förälder kan hjälpa till på olika sätt. Först och främst skall...

Nyheter

13.3 Vädjan till alla föräldrar gällande Corona-viruset

Skolor och daghem jobbar just nu på högtryck med att forma verksamheten på bästa sätt för våra barn och unga. De får hela tiden den nyaste informationen från myndigheterna om läget med pandemin och handlar i enlighet med den. Det är viktigt att vi som föräldrar ger personalen arbetsro och...