Tillbaka

Lärare möter förälder i coronatider

8.4.2020 Den pågående coronakrisen förorsakar många osäkerhetsmoment i familjer. Redan själva epidemin och sjukdomen i sig skapar en otrygghet och ångest. Många är oroliga över sin egen eller de nära och käras hälsa, man har kanske också oro över ekonomin eller är rädd för att bli permitterad eller arbetslös. Dessutom har den trygga och tråkiga vardagen förbytts till en ny vardag. En vardag som man upplever att man inte kan påverka och man vet inte heller när man kan återgå till det gamla trygga. Barnen går i distansskola, föräldrarna kanske jobbar hemifrån, man kan inte be mor- eller farföräldrar om hjälp. Så det är ganska naturligt att den här otryggheten kommer till uttryck på olika sätt, för vissa som ångest, ilska och frustration.

Detta gäller också lärare och andra som i sitt arbete möter barn och föräldrar. Även de professionella tampas med samma nya vardag, oro och otrygghet. Därför är det viktigt att även professionella är medvetna om sina egna känslor. För många professionella har också arbetet blivit ett annat. De människor man har vanligen umgås med träffar man nu kanske via nätet eller så håller man kontakten bara via meddelanden. När det gäller skolundervisningen är det mycket som har ändrat. Lärarna har undervisning på distans och många föräldrar upplever att de har ett större ansvar än tidigare för att barnen sköter sin skola. Det är naturligt att det här också påverkar förhållandet mellan lärare och förälder.

Här nedan följer en lista på vad som kan vara till hjälp, när du t.ex. i egenskap av lärare möter föräldrar. Samma lista kan också användas då du som medmänniska träffar en annan. Listan är inte en checklista som du bockar av, utan det är tips som du kan välja ifrån.


1) Uppmärksamma dina egna känslor. När du uppmärksammar och ger utrymme för dina egna känslor har du lättare att i stunden handla rationellt, inge trygghet och möta den andra där hen är.
2) Lyssna på den andra. Ta emot och ge utrymme för hens känslor och funderingar. Lyssna också på vad det är hen vill. Ofta vill människor i krissituation bara bli bekräftade och hörda. Då blir det fel om man börjar med att ge råd. Alla är inte likadana, det finns också de som vill ha ett svar på en fråga eller råd med något. Då är det viktigt att man svarar på det. Om du inte har svar eller råd, skall du också säga det. Om det är en sak som du kan ta reda på, så kan du också lova återkomma. Med tanke på framtida samarbetet är det viktigt att du också gör det.
3) Visa empati och medkänsla. Döm inte! Alla upplevelser om situationen är unika och lika rätt. Olika saker påverkar och stressar olika människor. Det kan finnas saker som du inte vet. Tidigare kriser och negativa upplevelser kan aktiveras och den i normala fall flexibla och lugna och stabila personen kan i nuläget te sig rigid och besvärlig.
4) Normalisera. Berätta att det är normalt att krissituationen, otryggheten och känslan av att tappa kontrollen kan föra med sig olika känslor, bland annat ilska, rädsla, ångest. Du kan t.ex. säga något i stil med att ”Det är inte konstigt att du har nerverna på helspänn, det här en utmanande situation”.
5) Håll dig själv lugn. Om du är medveten om dina egna känslor är det lättare att hålla dig lugn. Sänk tonläget och tala lite långsammare, det brukar ha en lugnande effekt på den andra.
6) Hjälp att strukturera. När en människa är stressad, blir det lätt att man tappar känslan av kontroll och ser inte klart vad som borde göras, vad som skulle hjälpa och vilka saker de facto som är riktigt bra. Därför kan det vara bra att hjälpa den andra att se klart vad det handlar om. I det skedet är det bra att du använder dig av jag-budskap. ”Hej, vänta nu hänger jag inte med, kan du ta det på nytt, en sak i sänder.”
7) Ha ett resursinriktat grepp. När man tar en sak i sänder, får man också lättare fram sådant som är bra i livet och som fungerar. Du kan hjälpa den andra att se vad som är bra och vad som fungerar, vad den andra är duktig på. ”Vad fint att familjen har varit tillsammans ute”. När man är stressad tappar man lätt bort det goda.
8) Hjälp att sänka ribban. Många har en utmanande situation just nu som de just och just klarar av. Då kan du bra säga högt att det är okej att sänka ribban, åtminstone med något. Det kanske inte gör så mycket om man har det lite stökigt hemma eller om man för stunden försöker komma lättare undan med matlagningen.

/Mia Montonen är sjukskötare, pol.mag, arbetshandledare och psykoterapistuderande. Hon ingår i Hem och Skolas föreläsarnätverk.