Tillbaka

Skola är mera än skolarbete

18.3.2021 ”Jag tycker om skolan, men inte så mycket om skolarbete. När det var distansskola var det mest bara skolarbete.” Så sa han, vår 11-åring, då vi diskuterade undervisningsarrangemangen under det gångna året. Hans analys av distansundervisningen har följt mig sen dess, som ett tanketuggummi om jag får låna Neppe Petterssons uttryck. Nu och då ploppar tanken upp, jag töjer och drar i den och försöker sära på skola och skolarbete. Jag tror jag förstår vad han avsåg, skolarbete – det är räkneuppgifter, rättstavningsövningar, präntande av oregelbundna verb och vad det nu kan vara. Skola är ändå så mycket mer än bara skoluppgifter.

Skola är en känsla av sammanhang, en gruppgemenskap och en social tillvaro. Det är i skolan du kan spegla dig mot kamrater, växa som mänska och få bekräftat av de vuxna när du är på väg mot rätt håll. Det här är inte en slump, utan en medveten verksamhet. I lagen om grundläggande utbildning sägs att målet för verksamheten är att stödja elevernas utveckling till humana människor och etiskt ansvarskännande samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver i livet[1]. Skolan har alltså ett uttalat uppdrag att göra också annat än ge mätbar kunskap. Skolan ska ge utrymme för dialog, bekräfta barnen och de unga. Det måste finnas plats och utrymme för diskussioner som inte är direkt anknutna till lärostoffet, diskussioner som handlar om det mest relevanta för oss som mänskor, nämligen att upptäcka vem vi är och framförallt vem vi är i förhållande till varandra. Det är väl det här man avser med relationell pedagogik?

För mig blev vår sons ord en påminnelse om vad skola är, då vi inte definierar skola som enbart undervisning. Jag tror att det här är pedagogens och den övriga skolpersonalens absolut viktigaste uppdrag. Det blev också en påminnelse åt mig som mamma vad som på riktigt är viktigt för mig i skolan. För mig är det omätbara, det som inte syns på betyget som är det allra viktigaste en skola kan erbjuda.

Malin Eriksson, mamma och överinspektör för bildningsväsendet


[1] Lag om grundläggande utbildning, 2 §