Tillbaka

Föräldramöte på distans i coronatider

20.4.2020. Jag startade datorn vid mitt arbetsbord där hemma. Jag och studiehandledaren skulle hålla kvällens föräldramöte på distans i årskurs II i gymnasiet. Det var i mitten av april och distansundervisningen hade pågått i fyra veckor. Vårt möte skulle äga rum i Teams. På mötet skulle också studerande vara med. Jag gillar föräldramöten men nu kändes det nytt och spännande.


Jag startade mötet och vi väntade på att deltagarna skulle ansluta sej. Jämt halv sju vid utsatt tid välkomnade jag alla till mötet och sen rullade det på. Vi var i studerandes bekanta digitala lärmiljö. Det var ett medvetet val att hålla mötet där. Barnet fick då introducera föräldrarna i den lärmiljö där skolans huvudsakliga distansundervisning äger rum. Det tekniska fungerade.


Vi gav den sedvanliga informationen till de blivande abina som står i beråd att anmäla sig till höstens studentskrivningar. Efter en halvtimme började frågorna från publiken hagla in i möteschatten. Det blev kolossalt många frågor. Vissa frågor besvarades direkt i chatten. Det var effektivt att vi var två som drog mötet. Den ena kunde fokusera på frågorna i chatten och den andra skötte om presentationen. När frågorna tog slut, var det dags att avsluta mötet.


Vi tackade för oss och hemmen loggade ut. Då infann sig en djup tystnad i teamsrummet – hur gick det? Jag diskuterade efteråt på sociala medier med några familjer om vad de tyckte om mötet. Respondenterna lyfte fram olika saker som att ”information var tydligare än vanligt”, ”bra att kunna ställa frågor i chatten”, ”vi kunde ta en smörgås under mötet”, ”vi behövde inte åka iväg hemifrån” och ”båda föräldrarna kunde delta i mötet. ”


Vad tog jag med mej för erfarenheter från mötet? Gällande de två sista kommentarerna, märkte vi något anmärkningsvärt när vi granskade närvarostatistiken. Nästan alla familjer var anslutna och uppkopplade! Jag började begrunda saken. Hade jag förut hållit ett föräldramöte när alla familjer var på plats? Svaret blev ett tveklöst nej.

Min magkänsla är att de familjer som borde vara på föräldramöte inte är på plats. Det är speciellt möten i högstadiet då de föräldrar lärarna borde få träffa inte kommer och då kan läget vara rätt dramatiskt. Mot den bakgrunden kunde vanliga möten oberoende skolstadium kompletteras med streaming. Detta för att nå ut till flera familjer och skapa en interaktion med de vårdnadshavare som inte brukar delta pga av olika orsaker. Jag vet att många skolor redan använder sig av möjligheten att streama möten, men flera skolor kunde haka på.


Föräldramöten är fantastiskt viktiga. Där sker det professionella mötet mellan skolan och hemmet då man får möjlighet att samverka, vilket läroplanen uppmanar till. Föräldramöten på distans låter sig också göras – även om jag hellre föredrar fysiska föräldramöten med ögonkontakt, gester och diskussioner under kaffepausen.

Jag loggade ut från mötesrummet och konstaterade att föräldramötet på distans blev en angenäm och betydelsefull erfarenhet med tanke på framtiden.

Margareta Bast-Gullberg
Rektor
Gymnasiet i Petalax