Tillbaka

Jag vill inte baka muffins!

1.9.2020. ”Nej! Jag vill inte baka muffins som jag sedan själv ska köpa.” Det är min spontana tanke då nån frågar ifall jag vill gå med i en föräldraförening – och jag kan gissa att jag inte är den enda.

Men är det bagare Hem och Skola-föreningen behöver?
Den som kan sin skolhistoria vet att det tidigare fanns direktioner vid alla skolor. De här direktionerna blev frivilliga för kommunerna i och med lagändringen 1993 och därmed är bildningsnämnden och – sektionerna de organ som är beslutsfattande angående de enskilda skolorna. Det här betyder att den enskilda rektorn är rätt ensam om att föra fram sin skolas behov. Det är nånstans här jag känner att föräldraresursen kunde utnyttjas.
Enligt Förbundet Hem och Skolas stadgar är syftet med verksamheten ”att företräda föräldraopinionen i frågor som gäller lärande och fostran i förhållande till skola, daghem och samhälle samt att arbeta för samarbete mellan vårdnadshavare och lärare/pedagoger”.

Hem och Skola är alltså ett språkrör för oss föräldrar. Genom den har vi möjlighet att påverka skolans verksamhet och hur vi vill att våra barns skolmiljö ska se ut. Och, genom oss har också skolans personal möjlighet att få stöd för utvecklingen av skolan. Det finns ingen motsättning mellan hemmet och skolan, vi är alla intresserade av barnens bästa. Vi som föräldrar har däremot inte alltid insyn i varför skolan agerar på ett visst sätt och vi ser kanske inte heller alltid de mest akuta utvecklingsbehoven. Vi föräldrar känner däremot våra barn och hör de önskemål de har, också de önskemål de inte vågar säga inför klassen. Inom ramen för Hem och Skolas verksamhet har vi föräldrar möjlighet att föra en gemensam dialog med skolans personal och i föreningens namn föra ärendet vidare till beslutsfattare.

Jag är en förälder som engagerar mig i barnets skolgång, jag har insyn i hur en skola fungerar och jag är intresserad av skoladministration i en pinsamt hög grad. Hem och Skola är definitivt en förening där jag vill vara engagerad, där jag har en plattform för att föra den här typen av diskussioner kring mina barns skolgång. Alla föräldrar är inte intresserade av just den här biten, vi föräldrar har olika förmågor och vi kan bidra på olika sätt. Vilken bit av föreningens verksamhet är du intresserad av och vad har du att bidra med för att ditt barns skolvardag ska vara den bästa möjliga? Kanske är det att stöda barnet i hemmet som är det viktigaste för just dig, kanske är det att skapa sociala event för skolans föräldrar som är ditt gebit? Eller kanske är det att som jag, åta dig att uppvakta sektionen med en skrivelse om att ditt barns skolgård behöver utvecklas.

Hem och Skola-föreningen behöver olika föräldrar som med sina olika förmågor kan bidra till att verksamheten blir mångsidig. I samarbete med skolan har vi föräldrar ett brett mandat arbeta för att våra barns lärstig ska så vara trygg och inspirerande som möjligt.

Malin Eriksson
Trebarnsmamma och utbildningsbyråkrat