Dagisbarometern

Dagisbarometern – en enkät för dig som är förälder!

Vilken åsikt har du om ditt barns dagis och om småbarnspedagogiken? Har samarbetet med daghemmet varit smidigt? Hur genomförs föräldrarnas delaktighet i småbarnspedagogiken? Svara på Dagisbarometern och berätta vad du tycker. Din åsikt är viktig för oss.

Dagisbarometern görs nu för första gången. Du kan svara på enkäten om du har ett barn under förskoleåldern som går på daghem. Det tar cirka 15 minuter att svara på enkäten. När du svarar på frågorna, tänk på ett av dina barn. Du kan svara på enkäten tillsammans med ditt barn. Om du vill svara på frågorna för flera av dina barn ska du fylla i en separat blankett för varje barn. Alla svar behandlas anonymt och enskilda svarande kan inte identifieras.

Det är möjligt att svara på enkäten fram till 6.10.2019 på svenska eller finska. Om du vill, kan du delta i utlottningen av fyra presentkort till lippu.fi, á 100 €. Då ska du fylla i din kontaktinformation efter att du skickat dina svar. Uppgifterna om deltagarna i utlottningen kombineras inte med svar på Dagisbarometern.

Enkäten genomförs i samarbete av Förbundet Hem och Skola i Finland och Finlands Föräldraförbund. Enkätens resultat publiceras i början av år 2020.
Ett varmt tack för deltagandet!

Micaela Romantschuk             
Verksamhetsledare                     
Förbundet Hem och Skola i Finland   
micaela@hemochskola.fi           
mobiltfn 050 336 2016

Ulla Siimes
Verksamhetsledare
Finlands Föräldraförbund
ulla.siimes@vanhempainliitto.fi
mobiltfn 040 553 0981