pussel familjevänlig

Pusselbitar

Pusslet för en familjevänlig skola är uppdelat i sex pusselbitar:

  • Föräldrars delaktighet
  • Gemenskap och välmående
  • Kollegialt stöd och ledarskap
  • Kommunikation
  • Stöd för lärande
  • Utvärdering

Pusselbitarna bildar en skol-/dagisvis handlingsplan för föräldrasamverkan. Börja med att bekanta er med sidan Bakgrund och syfte och välj sedan de pusselbitar som just er skola eller ert dagis har mest nytta av.

Vi önskar er givande steg på vägen mot en familjevänlig skola eller ett familjevänligt dagis!

Denna logo symboliserar att det finns material för dagis.