Gemenskap och välmående

Föräldrar kan på många sätt bidra till att göra er skola till en plattform för gemenskap och välmående. Ofta sker det här via föräldrars medverkan i olika evenemang, vilket bl.a. stärker samhörighetskänslan och kan förebygga mobbning. Denna pusselbit uppmanar er att tänka brett på hur föräldrarnas medverkan och ett gott samarbete med hemmet kan öka välmående för familjer, elever och personal. Det behöver inte alltid handla om evenemang, utan det kan också handla om att öppna upp den dagliga verksamheten för föräldrar och skapa broar mellan andra aktörer i närområdet.

Välmående består av många element. Det som påverkar fysisk välmående känner de flesta av oss till, men minst lika viktig är psykisk välmående. En modell för vilka element påverkar psykisk välbefinnande är Perma -modellen. I videon nedan kan du bekanta dig med modellen. Tänk på om dessa element finns med i ditt dagliga arbete med elever, kolleger och föräldrar.

https://vimeo.com/507483448

Tips på sätt att stärka gemenskapen

Inspiration till klassföräldrar

https://vimeo.com/437565595

Tillgängliga evenemang

Hur kan du säkerställa att så många som möjligt kan delta i evenemanget du ordnar på skolan eller daghemmet. Här finns en checklista som hjälper dig att öka tillgängligheten för evenemanget och få så många som möjligt med!

Föräldraverksamhet på skolan

Vad allt kan föräldraverksamhet vara? Denna video berättar vad det kan handla om. Bekanta dig också med materialet som finns om Hem och skola -dagen.

https://vimeo.com/447461916

Handlingsplan för skolan att ladda ner och fylla i.

DEL 2: Gemenskap och välmående