Kommunikation

En god kommunikation mellan hemmet och skolan är en förutsättning för att samarbetet ska fungera. Dialogen skapar trygghet och minskar oro och ovisshet. Målet för all kommunikation är att stödja elevens välbefinnande och lärande i skolan.


tänk på att:

  • En god kommunikation är mycket mera än meddelanden på Wilma eller motsvarande plattformar.
  • Om det mesta i skolans kommunikation till hemmet handlar om praktiska saker som busstidtabeller, matsedlar och scheman uppfattar föräldrarna lätt att det är det viktiga. Det är nödvändig information, men räcker inte alltid för att de ska känna sig involverade och engagerade.
  • Berätta för föräldrarna hur det går för barnet i skolan och hur de kan stödja sitt barn i lärandet. Det här sänker tröskeln för föräldrarna att ta kontakt och samarbeta.