Kommunikation

En god kommunikation mellan hemmet och skolan är viktigt för att säkerställa att barnet får det stöd och den hjälp det behöver för att lära sig och trivas i skolan. Det hjälper också till att bygga en positiv relation mellan föräldrar, lärare och eleverna och skapa en samarbetskultur för barnets bästa. En god kommunikation ger också en bättre förståelse för barnets utveckling och behov och hjälper föräldrarna att vara delaktiga i deras barns utbildning. Dialogen mellan hemmet och skolan skapar trygghet och minskar oro och ovisshet. Målet för all kommunikation är att stödja barnets välbefinnande och lärande i skolan.


tänk på att:

  • En god kommunikation är mycket mera än meddelanden på Wilma eller motsvarande plattformar.
  • Om det mesta i skolans kommunikation till hemmet handlar om praktiska saker som busstidtabeller, matsedlar och scheman uppfattar föräldrarna lätt att det är det viktiga. Det är nödvändig information, men räcker inte alltid för att de ska känna sig involverade och engagerade.
  • Berätta för föräldrarna hur det går för barnet i skolan och hur de kan stödja sitt barn i lärandet. Det här sänker tröskeln för föräldrarna att ta kontakt och samarbeta.