Föräldrars delaktighet

Delaktighet finns på flera nivåer och handlar om allt från att få ta del av information till att vara medbestämmande i någon fråga. Denna pusselbit ger er verktyg att diskutera hur föräldrarnas delaktighet främjas och upprätthålls i er skola.

Video om vad allt föräldradelaktighet kan innebära.

Reflektionskort för pedagoger

Reflektionskorten kan användas för att diskutera delaktighet i ert kollegium. När man skriver ut dem på ett tvåsidigt papper finns det på ena sidan frågeställningar att diskutera i små grupper och på andra sidan citat ur läroplanen som berör ämnet.

Ni får gärna diskutera kortet om samarbete med föreningen tillsammans med föräldrarna!

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen är en bra samarbetspart och bollplank för skolan, när det gäller att planera insatser som ökar föräldrars delaktighet. Föreningens syfte är (enligt Förbundet Hem och Skolas modellstadgar 2020):

  • Främja fostringsgemenskap, interaktion och samarbete mellan barnens föräldrar, daghemmet och/eller skolan.
  • Stödja hemmet, daghemmet och/eller skolan i syfte att skapa en hälsosam och trygg uppväxtmiljö för barnen och främja barnens välmående.
  • Föra fram föräldrarnas åsikter i frågor som gäller fostran och lärandet i förhållande till daghemmet och/eller skolan.
  • Fungera som ett forum för samarbete och kamratstöd för barnens föräldrar.
https://vimeo.com/447466619

Läs mera om föräldraföreningar på våra föreningssidor.

Övningar och verktyg

Delaktighetens schema

För att visualisera föräldrars delaktighet i skolsammanhang på olika nivåer kan ni använda er av delaktighetens schema.

Fyll gärna i den både inom lärarkollegiet och föräldrar emellan. Finns det skillnader i lärarnas och föräldrarnas versioner? Den kan ge en indikation på vilka nivåer av delaktigheten som kunde stärkas och förtydligas.

Tips på sätt att öka delaktigheten

Presentation med tips på metoder för att öka föräldraengagemanget.

Handlingsplan för en familjevänlig skola

Handlingsplan för skolan att ladda ner och fylla i:

DEL 1: Föräldrars delaktighet