Goda relationer mellan hemmet och skolan

En god relation mellan hemmet och skolan skapar en positiv lärandemiljö för barnet. För en förälder är det viktigt att barnet är tryggt och mår bra i skolan.

Goda relationer skapar förtroende och tillit mellan föräldrar, lärare och elever. Det här leder till bättre kommunikation och samarbete kring barnets skolgång och framtida mål. Om föräldrar och lärare har samma mål och syfte för barnets lärande har de lättare att tillsammans hjälpa barnet.

Föräldrar kan på många sätt bidra till att stärka gemenskapen i skolan. Genom att föräldrarna blir bekanta med varandra ökar också tryggheten och gemenskapen bland barnen.

Reflektionskort

Reflektionskorten ska fungera som ett stöd i kollegiets diskussioner om föräldrasamverkan. Under varje rubrik finns en sida med diskussionsfrågor och en med utdrag från läroplanen där ämnet lyfts fram. Mera instruktioner finns i dokumentet.