Välbefinnande och gemenskap

  • För en förälder är det viktigt att barnet är tryggt och mår bra i skolan.

  • Föräldrar kan på många sätt bidra till att stärka gemenskapen i skolan. Genom att föräldrarna blir bekanta med varandra ökar också tryggheten och gemenskapen bland barnen.