Öppen och välkomnande verksamhetskultur

  • En öppen kommunikation mellan hemmet och skolan stärker föräldrarnas förtroende för skolan.

  • Hur skolan förhåller sig till att samarbeta med föräldrarna påverkar atmosfären i skolan och den bild skolan förmedlar utåt. Det handlar om hur du som pedagog tänker och talar om föräldrar och hur du bemöter dem i vardagen.

  • En skola som genuint förmedlar en välkomnande atmosfär har redan lagt grunden för ett gott samarbete med föräldrarna.

Diskussioner om värderingar

Vilka värderingar står skolan för och hur kan hemmet och skolan tillsammans hjälpa barnen att skapa egna värderingar? Den här diskussionen är viktig att föra.

Det går att ha diskussionen i den egna klassen eller i hela skolan. Det är själva diskussionen som är det viktiga, inte att alla är av samma åsikt.

Här finns en botten för hur diskussionen om värderingar kan presenteras för föräldrarna. Presentationen kan omarbetas efter behov.