Öppen och välkomnande verksamhetskultur

Så här kan skolan vara öppen och välkomnande – 7 tips

  • Kommunicera med föräldrarna: Ha öppen och regelbunden kommunikation med föräldrarna. Ge dem möjlighet att ställa frågor. En öppen kommunikation stärker föräldrarnas förtroende för skolan.

  • Låt föräldrarna delta: Låt föräldrarna få vara med och påverka vissa beslut som tas. Det här skapar en känsla av samverkan och samarbete. Hur skolan förhåller sig till att samarbeta med föräldrarna påverkar atmosfären i skolan och den bild skolan förmedlar utåt.

  • Ge återkoppling: Ge föräldrarna regelbunden återkoppling om deras barns framsteg och prestationer. Det här förstärker deras engagemang och samarbete.

  • Skapa möten och aktiviteter: Arrangera regelbundna möten och aktiviteter för föräldrarna. Det här är ett utmärkt sätt att bygga relationer och stärka samarbetet.

  • Ta emot feedback: Fråga föräldrarna om deras feedback och ta deras åsikter på allvar. När du använder föräldrarnas feedback för att förbättra verksamheten visar du att du uppskattar och värdesätter deras samarbete.

  • Säkerställ tillgänglighet: Se till att föräldrarna har tillgång till personalen när de behöver det. Genom att vara tillgänglig och lyhörd visar du att du bryr dig om deras samarbete.

  • Diskutera värderingar: Diskutera vilka värderingar skolan står för och hur hemmet och skolan kan hjälpa barnen att skapa egna värderingar? Det går att ha diskussionen i den egna klassen eller i hela skolan. Det är själva diskussionen som är det viktiga, inte att alla är av samma åsikt.

Diskussioner om värderingar – en mall du kan använda