Öppen och välkomnande verksamhetskultur

En öppen kommunikation mellan hemmet och skolan stärker föräldrarnas förtroende för skolan. Hur skolan förhåller sig till att samarbeta med föräldrarna påverkar atmosfären i skolan och den bild skolan förmedlar utåt. Det handlar om hur du som pedagog tänker och talar om föräldrar och hur du bemöter dem i vardagen.

En skola som genuint förmedlar en välkomnande atmosfär har redan lagt grunden för ett gott samarbete med föräldrarna.

Hur kan skolan skapa en öppen och välkomnande verksamhetskultur?

  • 1.     Kommunicera med föräldrarna: Ha öppen och regelbunden kommunikation med föräldrarna. Ge dem möjlighet att ställa frågor och föreslå idéer.
  • 2.     Låt föräldrarna delta: Ge föräldrarna möjlighet att delta i beslutsfattandet och planeringen av verksamheten. Detta skapar en känsla av samverkan och samarbete.
  • 3.     Ge återkoppling: Ge föräldrarna regelbunden återkoppling om deras barns framsteg och prestationer. Detta förstärker deras engagemang och samarbete.
  • 4.     Skapa möten och aktiviteter: Arrangera regelbundna möten och aktiviteter för föräldrarna. Detta är ett utmärkt sätt att bygga relationer och stärka samarbetet.
  • 5.     Ta emot feedback: Fråga föräldrarna om deras feedback och ta deras åsikter på allvar. Genom att använda föräldrarnas feedback för att förbättra verksamheten, visar du att du uppskattar och värdesätter deras samarbete.
  • 6.     Säkerställ tillgänglighet: Se till att föräldrarna har tillgång till verksamheten och personalen när de behöver det. Genom att vara tillgängliga och lyhörda, visar du att du bryr dig om deras samarbete.

Diskussioner om värderingar

Vilka värderingar står skolan för och hur kan hemmet och skolan tillsammans hjälpa barnen att skapa egna värderingar? Den här diskussionen är viktig att föra.

Det går att ha diskussionen i den egna klassen eller i hela skolan. Det är själva diskussionen som är det viktiga, inte att alla är av samma åsikt.

Här finns en botten för hur diskussionen om värderingar kan presenteras för föräldrarna. Presentationen kan omarbetas efter behov.