Kollegialt stöd och ledarskap

“Everyone on the team plays an equal role. My role is to create the wave and everyone on our team keeps the wave going.”

William Wang

En familjevänlig verksamhetskultur föds från det (sam)arbete som var och en i skolans personal gör varje dag. Det handlar om att hälsa på varandra, se varandras styrkor, ge feedback och se till att var och en får sin röst hörd. Förändringens våg börjar inifrån. När det finns gemenskap och delaktighet inom personalen kan verksamhetskulturen också spridas till arbetet med föräldrar och de blir på så sätt en förlängning av kollegiet.

Samarbete förutsätter ledarskap. Rektorn är i nyckelposition när det gäller planering och genomförande av samarbetet med hemmet. Rektorns positiva inställning och stöd är grunden för ett gott samarbete. Rektorn kan med sitt eget agerande påverkar hur samarbetet med hemmet prioriteras.

Övningar och verktyg

Tankeväckare för ledare

I denna presentation finns påståenden för dig som rektor eller daghemsföreståndare att ta ställning till. Reflektera över dina svar.

Väggtavla

Väggtavlan för positiv kommunikation kan skrivas ut och sättas upp på en synlig plats i lärarrummet.

Fyll den med lappar om positiva möten och samverkan med föräldrar. Stöd varandra i att prata gott om föräldrar och samarbetet!

Handlingsplan för skolan att ladda ner och fylla i.

DEL 3: Kollegialt stöd och ledarskap